Hoe de innovatieve oplossing Buurblok de hele woningopgave oplost voor sociale huisvesters

Hoe de innovatieve oplossing Buurblok de hele woningopgave oplost voor sociale huisvesters

Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Dokkum heeft samen met stichting Wocozon uit Utrecht de innovatieve woonoplossing Buurblok bedacht voor het versnellen van de woningopgave met betaalbare huurwoningen. Volgens het woonconcept Buurblok worden wonen, energie, mobiliteit en onderhoud als een complete dienst aangeboden. Dit concept is interessant voor woningcorporaties die wonen voortaan als dienst willen leasen.

De huidige woningmarkt staat op scherp. Een groot tekort aan woningen voor starters en middeninkomens in combinatie met stijgende wachtlijsten voor sociale huurwoningen laten zien hoe lastig het is om aan een betaalbare woning te komen. Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Dokkum ontwikkelde de innovatieve woonoplossing Buurblok voor energiezuinige en betaalbare woningen als oplossing voor de complexe woningopgave. De woningen worden met het zogeheten droogstapelsysteem in de fabriek van het Dokkumer bouwbedrijf industrieel geproduceerd. Met deze methode kan in korte tijd een complete woonwijk gebouwd worden.

Naast het feit dat de woningen circulair en gasloos zijn, leveren de industrieel geproduceerde woningen energie aan de bewoners. “Een Buurblokwijk krijgt een eigen energienetwerk en voorziet zelfs in de energie voor de elektrische auto’s en scooters van de bewoners,” vertelt Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma. “Hiermee draagt dit concept bij aan de 2050-doelstellingen voor gasloos en circulair bouwen. Ons doel is om maximaal energiezuinige huurwoningen te realiseren en opdrachtgevers en hun huurders te ontzorgen, door de vier diensten wonen, onderhoud, energie en mobiliteit te combineren.”

Buurblok: woningopgave versnellen met betaalbare, energiezuinige huurwoningen voor de sociale huisvesters

Combinatie van diensten als oplossing voor de woningopgave

De Buurblokwoningen worden in een leaseconstructie door woningcorporaties op de woningmarkt aangeboden. De geleasede woningen blijven in bezit van Bouwgroep Dijkstra Draisma, waardoor sociale verhuurders geen investeringslast hebben van het vastgoed. “De woningcorporaties bieden de woningen compleet aan. Ze besparen heel wat tijd, energie en geld, waardoor zij extra woningen kunnen aanbieden aan hun huurders,” zegt Dijkstra. Binnen Bouwgroep Dijkstra Draisma wordt intensief gewerkt aan technische innovaties in de bouw. Het bedrijf is sterk in het ontwikkelen van energiesystemen. “Ons doel is om de woonlasten zo laag mogelijk te krijgen en de energierekening is daar een belangrijk onderdeel van. Met Buurblok hebben we samen met Wocozon het idee van deelgebruik en leasen van woningen verder uitgerold,” legt hij uit. Stichting Wocozon houdt zich bezig met het verduurzamen van sociale huurwoningen. Als partner van de woningcorporaties zorgt Wocozon ervoor dat huurwoningen energie kunnen besparen met zonnepanelen.

“Ook Rabobank was al vanaf het begin van de ontwikkeling van Buurblok betrokken,” zegt Dijkstra. Rabo Groenbank financiert dit Buurblokproject door middel van een aantrekkelijke rentekorting. “Het concept sluit heel goed aan op waar Rabobank voor staat: bijdragen aan de energietransitie, duurzaam wonen en duurzaam groeien.”

Buurblok: woningopgave versnellen met betaalbare, energiezuinige huurwoningen voor de sociale huisvesters

Lokaal buurtwarmtenet

Volgens Wietse de Vries, productontwikkelaar bij Bouwgroep Dijkstra Draisma, zit de kracht van dit woonconcept in de combinatie van verschillende diensten: wonen, onderhoud, energievoorziening en mobiliteit. De verbinding van deze vier elementen levert een interessante propositie op voor corporaties,” zegt hij. De woningen zijn aangesloten op een lokaal buurtwarmtenet, voorzien van PVT-panelen die stroom en warmte opwekken. De energiezuinige huizen worden gezamenlijk door één warmtepomp verwarmd. “De woningen zijn standaard zelfvoorzienend.” De woningcorporatie bepaalt zelf het aantal woningen, de plattegrond en de uitstraling van de woningen die met het droogstapelsysteem door Dijkstra Draisma worden gebouwd. Na de oplevering leaset de woningcorporatie de huizen als een compleet pakket, inclusief het energie- en onderhoudsplan en de elektrische deelmobiliteit.

Buurblok: woningopgave versnellen met betaalbare, energiezuinige huurwoningen voor de sociale huisvesters

Elektrisch vervoer

Op dit moment wordt in Leeuwarden in de wijk Techum het eerste Buurblokproject gerealiseerd voor het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland. Het gaat hierbij om tien nieuwe sociale huurwoningen die de Friese woningcorporatie op de woningmarkt aanbiedt.” “De woningen zijn niet alleen nul-op-de-meter, maar hebben een overdimensionering aan zonne-energie.” De woningen hebben een collectief buurtwarmte-
systeem, een eigen energienetwerk, dat de woningen van warmte voorziet. De Vries legt uit dat hiermee de eerste beginselen van smart grid, ofwel een slim netwerk, worden toegepast. Dit houdt in dat bewoners elektriciteit, opgewekt door de zonnepanelen op hun daken, kunnen terugleveren aan het collectieve net. “Een onderdeel van de deelmobiliteit is dat we elektrisch vervoer toevoegen aan het woonconcept, zoals de elektrische deelauto’s voor de huurders.” Hiermee kunnen de bewoners kilometers sparen waarmee ze in een elektrische deelauto kunnen rijden. “Dit beloningssysteem draagt sterk bij aan de buurtbewustzijn en verwantschap en zorgt ervoor dat het collectieve net in balans wordt gehouden,” zegt De Vries.

Buurblok: woningopgave versnellen met betaalbare, energiezuinige huurwoningen voor de sociale huisvesters

Voorbereiden op de toekomst

Het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland vindt het bij dit project interessant om de woningen te koppelen aan elektrische deelauto’s. De wijk Techum ligt iets verder buiten de stad en deelmobiliteit verbetert de bereikbaarheid van de bewoners naar het centrum. “We willen hiermee vooral laten zien op welke manier dit woonconcept het sociale doel dient en hoe het deelgebruik hierdoor een vlucht kan krijgen,” zegt De Vries. Daarnaast speelt er technisch ook een belangrijk vraagstuk. “Met dit warmtenetsysteem willen we de pieken in elektriciteit opgewekt door zonnepanelen proberen af te vangen door deze te gebruiken voor het eigen collectieve net. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat we de woningen slimmer kunnen maken. Via de hardware die in de woningen zit, ontvangen de bewoners updates waarmee ze steeds meer elektriciteit met hun woning aan het net kunnen terugleveren of zelfs onderling tussen woningen. We bereiden deze bewoners voor op de toekomst,” aldus De Vries.

Dit artikel is gesponsord door Rabobank.