Corporaties maken zich sterk voor 30.000 sociale huurwoningen in regio Rotterdam

In de regio Rotterdam willen 22 woningcorporaties de komende tien jaar minstens 30.000 sociale huurwoningen realiseren. Door de afschaffing van de verhuurdersheffing zien ze mogelijkheden om te investeren, schrijven ze aan gemeenten in het maandag uitgebrachte manifest Gewoon Wonen.nu.

De woningen zijn nodig om de groeiende behoefte aan dit type onderkomens op te vangen, stellen de corporaties van Maaskoepel, de federatie van woningbouwcorporaties in de regio Rotterdam. Ze roepen gemeenten op om de volkshuisvesting opnieuw te omarmen.

Net als op de meeste plekken in Nederland kampen Rotterdam en omliggende plaatsen met een fors woningtekort. In de afgelopen vijf jaar halveerde de kans in de regio om aan een sociale huurwoning te komen. Het aantal ingeschreven woningzoekenden steeg met 56 procent, terwijl het aantal verhuringen daalde met 20 procent. Op te huur staande woningen komen vaak honderden reacties binnen.

“Als we niets doen, dreigt er in de hele regio Rotterdam over tien jaar een tekort van ruim 72.000 woningen,” stelt directeur Annemarieke van Ettinger van Maaskoepel.

Meer ruimte om te investeren

De corporaties willen daar verandering in brengen. Ze willen de realisatie van 30.000 sociale huurwoningen op zich nemen. Door het afschaffen van de verhuurderheffing, die woningcorporaties sinds 2013 betalen aan het Rijk, neemt de ruimte om te investeren toe.

Maar de opgaven zijn groot, zeker in de regio Rotterdam. Van Ettinger: “Behalve nieuwbouw van sociale huurwoningen in sterke buurten, staan we voor de enorme uitdaging om alle huizen te verduurzamen en gasloos te maken. Ook dat kost geld.”

Minder regels, meer locaties

De corporaties willen daarom langjarige samenwerkingen met gemeenten aangaan. Alleen op die manier is deze mega-ambitie te realiseren, stelt Van Ettinger. “Wij zijn natuurlijke bondgenoten, al meer dan honderd jaar. Gemeenten hebben ons nodig voor betaalbare huizen en leefbare wijken. En wij hebben gemeenten nodig voor voldoende bouwlocaties, minder regels om te bouwen, plancapaciteit en om te kunnen verdichten. Gemeenten moeten eisen dat er minimaal 30 procent sociale woningen komen in projecten, en dat corporaties die gaan bouwen. Ook een passende grondprijs is noodzakelijk.”

De woningcorporaties zien diverse mogelijkheden om de tekorten op te lossen. Naast nieuwbouw denken ze ook aan de bouw van tijdelijke woningen, willen ze bestaande gebouwen ophogen met extra woonverdiepingen, de stad ‘verdichten’ en leegstaande kantoren transformeren tot huizen.