Cobouw
Cobouw
Hoe complexer de vraag, hoe integraler en completer het antwoord van Aveco de Bondt

Hoe complexer de vraag, hoe integraler en completer het antwoord van Aveco de Bondt

Twaalf jaar nadat Compositie 5 stedenbouw (C5s) werd overgenomen door Aveco de Bondt, mag u de naam van het gerenommeerde stedenbouwkundige bureau vergeten. Net als die van Wareco Ingenieurs en Primum trouwens, twee andere merken. Sinds 1 november is er sprake van één ijzersterk merk, ook op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur: Aveco de Bondt.

Hoe complexer de vraag, hoe integraler en completer het antwoord van Aveco de Bondt
Hilgard van Alphen (links) en André de Wilde (rechts) in het pand in Breda.

Hilgard van Alphen, manager van de Business Unit Ruimtelijke Inrichting & Projectbeheersing van Aveco de Bondt, geeft het eerlijk toe: “De naam Compositie 5 stedenbouw zal niet zomaar gewist zijn uit het collectieve geheugen van opdrachtgevers. Daarvoor heeft C5s, zoals het bureau ook wel bekend stond, de afgelopen decennia een te goede naam en reputatie opgebouwd als klassiek stedenbouwkundig bureau.” Voormalig directeur André de Wilde knikt. “Na de overname door Aveco de Bondt, in 2009, was dat ook de reden om de naam Compositie 5 stedenbouw te blijven gebruiken. Twaalf jaar later is de markt dusdanig veranderd, dat besloten is om de krachten te bundelen in één sterk merk. Dat is naar buiten toe eenduidiger en minder verwarrend en doet bovendien recht aan de situatie dat Aveco de Bondt en Compositie 5 stedenbouw, Wareco en Primum al heel intensief samenwerken.” Van Alphen: “De onschatbare waarde van de onderlinge synergie en kruisbestuiving, wordt voortaan onderstreept met één naam: Aveco de Bondt.”

Aantoonbare, toetsbare en haalbare plannen

Ruim dertig jaar na de start van beide bureaus, fuseerden Adviesbureau De Bondt en ingenieursbureau Aveco in 2001. De samenvoeging bleek een schoolvoorbeeld van ‘1+1=3’: actief in bouw, ruimte, milieu en infra, is Aveco de Bondt anno 2021 een onafhankelijk bureau dat ontwerpt, onderzoekt en adviseert. “Altijd in partnerschap met onze opdrachtgevers, van wie we de belangen en organisaties goed kennen en begrijpen, verbinden we kennisgebieden, opgaven, mensen en organisaties,” vat Van Alphen de visie en missie samen. “Zo creëren we een leefomgeving met respect voor het ecosysteem: water, land, lucht en de mens. Dat doen we met ruim 400 gedreven specialisten op gebieden als mobiliteit en infrastructuur, stedelijke gebiedsontwikkeling, energie- en warmtetransitie en circulair gebouwde omgeving.”

Wij voorzien projectontwikkelaars nog steeds van hun stedenbouwkundige onderbouwing

Bij het ‘creëren van haalbare oplossingen voor de groeiende ecologische en maatschappelijke opgaven rond bijvoorbeeld biodiversiteit, klimaat, water en ruimte’, kunnen de specialisten binnen Aveco de Bondt sinds de overname van het bureau in 2009 een beroep doen op de stedenbouwkundigen van Compositie 5 stedenbouw. “Projectontwikkelaars zijn voor ons altijd al belangrijke opdrachtgevers geweest,” legt De Wilde uit. “Nog steeds voorzien wij hun projecten van een stedenbouwkundige onderbouwing, die door gemeenten kan worden beoordeeld. De laatste jaren is die uitvraag steeds integraler geworden. Wat gemeenten in feite tegen ontwikkelaars zeggen is: maak maar een plan dat aantoonbaar toetsbaar en haalbaar is. Op hun beurt leggen ontwikkelaars die vraag bij ons neer.”

Hoe complexer de vraag, hoe integraler en completer het antwoord van Aveco de Bondt
Hilgard van Alphen

Ja-stand

Ook de stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en planologen van Compositie 5 stedenbouw kunnen sinds de overname door Aveco de Bondt een beroep doen op de specialisten op het gebied van onder andere biodiversiteit, klimaat, water, infrastructuur en bodem waar het bedrijf over beschikt. “Enigszins gechargeerd zou je kunnen stellen dat voorheen een mooi stedenbouwkundig plaatje genoeg was om een gemeente in de ja-stand te krijgen,” stelt Van Alphen. “Die tijd is voorbij. Door nieuwe wet- en regelgeving en gebrek aan capaciteit, vragen gemeenten aan de voorkant van ieder project een steeds grotere en integralere inspanning van projectontwikkelaars. Ze willen een compleet beeld, waarin alle aspecten zijn meegenomen en werkelijk niets over het hoofd is gezien.”

Dat we sinds 1 november onder de naam Aveco de Bondt opereren, doet recht aan onze multidisciplinaire werkwijze bij dit soort projecten.

Als voorbeeld noemt De Wilde een stedenbouwkundig plan voor circulair bedrijventerrein Kievitsmeent in Ede, een opdracht die nog bij Compositie 5 stedenbouw werd neergelegd. “Dat we sinds 1 november onder de naam Aveco de Bondt opereren, doet recht aan onze multidisciplinaire werkwijze bij dit soort projecten. Want het stedenbouwkundig plan bevat straks ook paragrafen over bijvoorbeeld de verkeerskundige aspecten van de uitbreiding van het huidige bedrijventerrein en de gevolgen voor de waterhuishouding en de biodiversiteit. Daarom hebben we een team gevormd waarbinnen onze stedenbouwkundigen nauw samenwerken met de specialisten op gebieden als mobiliteit, water, bodem en klimaatadaptatie waarover Aveco de Bondt beschikt.”

Beeks Buiten

Anders dan het stedenbouwkundig plan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Kievitsmeent, is de ontwikkelvisie op gebiedsontwikkeling Beeks Buiten aan de rand van Prinsenbeek al wel ter goedkeuring voorgelegd aan het college van Breda. Van Alphen: “De gemeente is enthousiast over de plannen voor het woongebied, dat plaats gaat bieden aan ongeveer 800 woningen, maar wil wel eerst nader onderzoek naar het mobiliteitsvraagstuk. Inclusief een haalbaarheidsonderzoek is dit ook een goed voorbeeld van de meerwaarde van Aveco de Bondt, dat zelfs de meest complexe uitvragen aan kan, van één woning in het buitengebied tot een gebiedsontwikkeling met duizend nieuwe woningen.” De Wilde: “Illustratief voor de complexiteit van de uitvragen is dat er in het geval van Beeks Buiten maar liefst zeventien onderzoeken aan de ontwikkelvisie waren gekoppeld, variërend van archeologie, waterberging, trillingen spoor en stikstof tot flora en fauna, mobiliteit, milieu en energie.”

Hoe complexer de vraag, hoe integraler en completer het antwoord van Aveco de Bondt
André de Wilde

Top 10-speler

Met Compositie 5 stedenbouw niet alleen volledig geïntegreerd in de organisatie maar ook in de naam, kan Aveco de Bondt volgens Van Alphen nog gerichter werk gaan maken van de ambitieuze groeidoelstellingen. “Binnen het werkveld waarin we opereren, willen we een Top 10-speler worden die specialisten en talenten aan zich weet te binden. Als goede werkgever bieden wij een inspirerende werkplek met vrijheid, ontwikkeling en perspectief. Daar hoort een financieel gezond en ondernemend bedrijf bij, met aandacht voor investeringen in kennis en ontwikkeling van collega’s. Onze multidisciplinaire en specialistische projecten zijn echt iets om als werknemer trots op te zijn, omdat ze verbindend en creërend zijn en bijdragen aan een duurzamer, mooier, beter en toekomstbestendiger Nederland.” Lachend: “Uiteindelijk moet het ook gewoon hartstikke leuk zijn om bij Aveco de Bondt te werken. Neem de Young Bondts, het platform van en voor jonge professionals binnen ons bedrijf. Het is in de eerste plaats opgericht om onze specialisten tot 36 jaar in staat te stellen zich te ontwikkelen en te ondernemen. Maar gezelligheid is ook een belangrijke doelstelling, want hard werken en ontspanning gaan hand in hand. Bij Aveco de Bondt ben je meer dan alleen collega’s van elkaar. Het is belangrijk om op z’n tijd samen ook lol te hebben.”

Dit artikel is gesponsord door Aveco de Bondt.