Voorschrijven werkmaterieel in strijd met RAW-systematiek

Het Advies Centrum Aanbestedingen GWG (ACA GWG) ontving een klacht van een ondernemer over een door een gemeente uitgeschreven aanbesteding voor een raamovereenkomst voor het vellen en rooien van bomen op basis van een RAW-bestek. De gemeente zou heel specifiek hebben uitgeschreven met welk werkmaterieel de werkzaamheden moesten worden verricht. ACA GWG achtte de klacht gegrond. Nadat de aanbestedende dienst de klacht afwees heeft ACA GWG een klacht ingediend bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (Commissie), die de klacht gegrond verklaarde.

Dit artikel verder lezen?

Maak een account aan en lees elke maand 3 artikelen gratis.