Het belang van het aanbestedingsrecht in de contractfase

Als resultaat van de aanbesteding komt een overeenkomst tussen de aanbestedende dienst en de winnende inschrijver tot stand, waarna uitvoering van de opdracht begint. Die uitvoeringsfase (ook wel contractfase genoemd) kan niet los worden gezien van de aanbestedingsprocedure waaruit de overeenkomst voortvloeit. De vraag hoe aanbestedingsstukken in de contractfase moeten worden uitgelegd, kan echter tot geschillen leiden.