Verduurzaming particuliere woningen stagneert. Kan Rutte III zijn groene gezicht nog redden?

Rutte III gaat de doelstelling om minstens dertigduizend bestaande woningen gasloos te maken niet halen. Ondanks nieuwe programma’s van het ministerie blijft de teller vlak voor de verkiezingen op een schamele achtduizend woningen steken. “Aan de particuliere woningmarkt valt niets te verdienen.”
Illustratie: Pascal Tieman