Heijmans vecht stopzetting Tennet-contract aan: claims vliegen over en weer

De claims vliegen over en weer, sinds Tennet het contract met Heijmans-Europoles voor de hoogspanningsmasten in Zeeland en de Eemshaven stopzette. Maanden is geprobeerd het geschil ‘in de minne’ te schikken, maar die tijd is voorbij. Deze zomer buigt de Raad van Arbitrage zich over het conflict.
Foto: Tennet