Tegenstelling of balans

Het lijkt een tijd vol tegenstellingen: voor of tegen klimaatmaatregelen, boeren tegen beperkingen, natuur tegenover bouw. Als we zo de knelpunten voor 2020 benaderen, komen we er niet uit. Het is een doodlopende weg. De route, weg van tegenstellingen, loopt via het zoeken naar balans. Natuurlijk is dat een uitdaging, maar dan een met perspectief.