Corporaties laten vele miljoenen euro's voor nieuwbouw ongebruikt liggen

Woningcorporaties zouden veel meer woningen kunnen bouwen als ze meer gebruik zouden maken van het vermogen uit hun commerciële woningtak. “Ik vind het wel zorgelijk dat je ergens kapitaal hebt staan, dat je niet gebruikt”, zegt Kees van Nieuwamerongen, toezichthouder van de corporaties.