EIB: personeelsnood bouw in 2019 en 2020 nijpender

De spanning op de arbeidsmarkt loopt de komende jaren verder op, omdat de vraag naar personeel groter zal zijn dan het aanbod.