Politiebureau volgens vast recept: 1,5 mld voor blauwe stoelendans

Meer blauw op straat betekent letterlijk minder bureaustoelen en meer flexplekken. De omvorming naar 1 nationale politie betekent ook nieuwe ideeën over de bijbehorende ‘stenen’. Voor de stoelendans is 1,5 miljard euro uitgetrokken: Politiebureaus (ver)bouwen gebeurt alleen nog volgens vaste ‘winkelconcepten’.