Onbalans in de markt leidt tot veel geschillen

De crisis zorgde voor onbalans in de bouwbranche en dat leidde tot veel problemen. Gelukkig is de markt weer aan het aantrekken. Toch brengt die opgaande beweging ook weer problemen met zich mee. “Onbalans is nooit goed. Er komen veel juridische geschillen uit voort.”