Transformatie belangrijker dan nieuwbouw

Transformatie van bestaand vastgoed gaat in de provincie Limburg de rol van nieuwbouw overnemen. Daarnaast gaat de provincie bestaande bouwplannen schrappen. Het dalende bevolkingsaantal en de onzekere toekomstverwachtingen maken dat noodzakelijk.

Dat staat in het ‘Trendrapport Limburg ‘dat de provincie openbaar heeft gemaakt. In het onderzoek worden de ontwikkelingen binnen de provincie in kaart gebracht met het oog op de provinciale verkiezingen van volgend jaar. “Verdichting, vervanging, herstructurering en functionele transformatie van bestaand vastgoed worden belangrijker dan grootschalige nieuwbouw”, zo worden in het rapport de toekomstverwachtingen samengevat.

Omslag naar vraaggestuurd

De onderzoekers stellen dat het belang van locaties met veel verschillende functies groeit. Binnen de provincie moet een omslag komen van aanbodgestuurd bouwen naar vraaggestuurd bouwen. Bovendien moeten flexibele woonconcepten de boventoon voeren. In dat verband wordt in het onderzoek verwezen naar veranderingen in de provinciale bevolkingssamenstelling en problemen op de huizenmarkt.

Hierdoor groeit de vraag naar middeldure huurwoningen. Daar komt bij dat sluiting van verzorgingshuizen leidt tot een grote vraag naar woningen voor ouderen en naar levensloopbestendige woningen. Ook groeit de vraag naar woningen voor onder meer studenten en arbeidsmigranten. In deze vraag moet zoveel mogelijk worden voorzien door het aanpassen van bestaande bouw.

Rol spelen

Bij herstructurering is het van belang aandacht te besteden aan energie en duurzaamheid. Energievoorziening ziet de provincie als een belangrijk beleidsonderwerp en daarom wil het bestuurslichaam daarin een voorname rol blijven spelen. Schone opwekking van energie en het ontstaan van slimme netwerken om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, maken provinciale inbreng noodzakelijk.