Dorpsbewoners nemen initiatief tot woningbouw

Het was een sprong in het duister. Maar René Feenstra heeft er geen spijt van. Nadat de gemeente Littenseradiel , in 2009 te kennen had gegeven voorlopig geen woningbouw te zullen plegen in het Friese dorp Oosterlittens, nam hij samen met andere dorpsbewoners het initiatief voor collectief particulier opdrachtgeverschap.