Geo-risico’s in kaart bij elk werk

In vier jaar tijd heeft het Geo-impulsprogramma een volle gereedschapskist opgeleverd met maatregelen om geotechnische problemen te voorkomen. Rijkswaterstaat stelt het gebruik ervan verplicht.

Da t maakte directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat bekend op het jaarcongres van het Centrum Ondergronds Bouwen in Amsterdam. Rijkswaterstaat hoopt daarmee een voorbeeld te stellen aan andere opdrachtgevers als provincies en gemeenten. Ambassadeurs van GeoImpuls zijn inmiddels druk in gesprek met de zogeheten slappebodemgemeenten om die in de toekomst te behoeden voor geotechnische problemen. Wat voor geotechnische maatregelen er genomen moeten worden verschilt natuurlijk van project tot project, benadrukt oud-voorzitter Wim Anemaat van GeoImpuls. “Maar het begint met de bewustwording en tijdige onderkenning dat de ondergrond een spelbreker kan zijn. Volgens berekeningen van de SBR lopen geotechnische faalkosten op tot wel 25 procent van de bouwkosten.”

GeoImpuls heeft inmiddels tot een pakket maatregelen geleid. Zo breekt het een lans voor gebruik van de zogeheten observational method. Daarbij worden werken niet zwaar gedimensioneerd op situaties die zich in extreme gevallen voor kunnen doen, maar wordt er tijdens de uitvoering intensief gemonitord. Mocht de bodem zich anders blijken te gedragen, dan heeft de aannemer al een scenario achter de hand.

De methode wordt succesvol toegepast bij de ondertunneling van de A2 Maastricht. Een andere werkgroep van GeoImpuls heeft onderzoek gedaan naar in de grond gevormde elementen, zoals diepwanden. Bij de spoortunnel Delft zijn proeven gedaan met het akoestisch doormeten van diepwandvoegen. De techniek is betrouwbaar en spotgoedkoop en het ligt volgens Anemaat voor de hand om hem bij andere diepwandprojecten toe te passen. GeoImpuls werd gestart na de problemen aan de Vijzelgracht in Amsterdam bij de bouw van de Noord-Zuidlijn.

De Nederlandse Civieltechnische wereld schoot toen collectief in een kramp. Daarvan was op het COB-congres donderdag weinig meer te merken. De boortunnel van dezelfde Noord-Zuidlijn ontving de Schreudersprijs voor ondergrondsbouwen. Die liet spraakmakende projecten als het conservatoriumhotel, het Mauritshuis en de combitunnel in Nijverdal achter zich.