28.11.2023KAF Almere

Workshops

 

 

 

1. Wat kan de Wkb-prestatieladder betekenen voor de risicobeoordeling en het borgingsplan

Spreker: Erik-Jan de Bont,operationeel manager KOMO

  • Hoe kan kwaliteitsinformatie geautomatiseerd worden uitgewisseld?
  • Waarmee moet rekening worden gehouden bij het uitwisselen van bouw gerelateerde kwaliteitsinformatie?
  • Hoe vergelijk ik verschillende soorten kwaliteitsinformatie?
  • Welke stappen zetten wij met de Wkb-prestatieladder richting een digitaal stelsel voor het uitwisselen van kwaliteitsinformatie in de bouw?
  • Wat betekent dit voor borgingswerkzaamheden onder de Wkb?
  • digiDeal rondom de Wkb-prestatieladder
  • Toekomstvisie: borgen vanuit BIM

2. Borger op de bouwplaats

Spreker: Joost Tijssen, Commercieel Manager de Borgermeester

• Schema procedure kwaliteitsborging
• Toetsing van een kwaliteitsborger
• Wanneer haakt een borger aan
• Lokale risico’s en aandachtspunten
• Ervaringen uit de praktijk
• Hoe houdt de borger toezicht (software)
• Instrumenten voor de Wet kwaliteitsborging
• Dossier bevoegd gezag

3. De Wkb tijdens de vergunningaanvraag - Knip in de bouwactiviteit

Spreker: Wico Ankersmit, Directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

In deze presentatie kijken we naar beide kanten van de knip. Aan de ene kant de technische activiteit bouwen waarvan een deel meldingsplichtig wordt en onder de Wkb valt, en aan de andere kant naar de omgevingsplanactiviteiten die veelal voor de technische bouwactiviteit worden aangevraagd, aangezien deze bepalen wat en hoe er mag worden gebouwd op een bepaalde locatie.

4. Het opleverdossier, welke informatie moet je als bouwer opleveren?

Spreker: Peter Ligthart, Adviseur bouwregelgeving en kwaliteitsmanagement Ligthart Advies

  • Welke informatie stop je als aannemer in het opleverdossier?
  • Wat moet en wat mag?
  • Een handreiking voor MKB-bedrijven voor de inhoud van het opleverdossier.

5. Kleine bouwwerken, haalbaar of onbetaalbaar?

Spreker: Martijn Broeze, Directeur Borg4

Kleine bouwers - zzp’ers, maar ook aannemers met een paar man personeel - hebben straks een paar keer per jaar een uitdaging omdat zij vanuit de vergunning verplicht worden gesteld om met een kwaliteitsborger te werken. Omdat deze partijen niet de mogelijkheid hebben om de interne kwaliteitsborging op gelijke wijze te organiseren als grote bouwers moeten zij geholpen worden. Hiervoor is de IKB-er in het leven geroepen. IKB staat voor Interne Kwaliteitsborger Bouwwerken. De opgeleide mensen zijn de spin in het web om samen met de bouwer/zzp-er de bouwwerken te borgen. In deze workshop krijg je inzicht in de mogelijkheden en toepassing.

6. Aan de slag met kwaliteitsborging: Handhaven en sturen op risico’s

Sprekers: Casper van Busschbach, Senior adviseur Q2 System Engineering en Hajé van Egmond, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bouwkwaliteit & Bouwregelgeving

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Wet kwaliteitsborging van start voor bouwactiviteiten gevolgklasse 1. De gemeente houdt een belangrijke rol binnen het nieuwe stelsel. Niet alleen blijven er belangrijke onderwerpen waarop het bevoegd gezag toezicht blijft houden (denk aan bouw- en sloopveiligheid), u bent ook aan zet als het niet goed gaat. Hoe kunt u – daar waar nodig – op voorhand risicogericht (mee)sturen en hoe kunt daarbij gebruik maken van de instrumenten die de Wkb biedt? In deze sessie nemen Hajé van Egmond en Casper van Busschbach met u de mogelijkheden door en gaat daarbij ook in bijzondere lokale omstandigheden en andere specifieke Wkb-vragen.

 

 

7. Bouw- en sloopveiligheid rond de bouwplaats

Spreker: Vincent Hilhorst, Adjunct Teammanager Toezicht Gemeente Den Haag

Een toelichting op de Landelijke Richtlijn Bouw en Sloop veiligheid. Tevens is er aandacht voor de rol van de veiligheidscoördinator directe omgeving en de nieuwe verplicht in te vullen Risico matrix.

 

8. De aansprakelijkheid van de aannemer onder de Wkb

Spreker: Hugo Strang, Advocaat-Partner Straatman Koster advocaten

Hugo zal ingaan op wijzigingen die de Wkb aanbrengt in het Burgerlijk Wetboek. Deze nieuwe wetsbepalingen wijzigen de contractuele verhouding tussen opdrachtgever en aannemer. In de presentatie zal aandacht worden besteed aan de inhoud van deze wetswijzigingen en de implicaties hiervan voor de praktijk.

 

 

 

 

 

9. Toepassing van verschillende instrumenten voor kwaliteitsborging

Spreker: Paul Roosen, Sr. Vicepresident Buildings TÜV NORD Nederland

TÜV NORD heeft voor een selectie van de verschillende instrumenten voor kwaliteitsborging onder de Wkb gekozen. Paul Roosen zal deze keuze verder verklaren en uitleggen welke verschillen tussen de instrumenten en welke toepassingsgebieden van de instrumenten TÜV NORD ziet.

 

10. WTT; De lessen uit 500 pilot projecten

Spreker: Sietze Rozema, Manager WTT

WTT helpt bouwbedrijven met het aantoonbaar maken van kwaliteit onder de Wet kwaliteitsborging. Sietze is als manager verantwoordelijk hiervoor binnen WTT. Met een flinke rugzak aan ervaring, het meeste efficiënte kwaliteitsborging instrument (het WKI) en een proces dat voorkomt jij dat bouwprocessen vertragen en zorgen we samen dat de Wkb succesvol wordt opgepakt.

 

11. Workshop KB-toezicht in de praktijk

Sprekers: Jeroen Bunschoten, Michiel Guelen en Korneel Moerbeek, Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) houdt toezicht op het stelsel van kwaliteitsborging voor de bouw. Dat doet zij enerzijds door toezicht te houden op de naleving van de toepassing van de instrumenten voor kwaliteitsborging (nalevingstoezicht). Daarnaast beziet de TloKB of doormiddel van toepassing van die instrumenten ook de bouwkwaliteit toeneemt (kwaliteitstoezicht). Het nalevingstoezicht ziet toe op of de instrumentaanbieder het KB-instrument juist toepast in overeenstemming met hetgeen hierover in het toegelaten KB-instrument is vastgelegd. De TloKB voert hiervoor inspecties uit op kantoor bij de instrumentaanbieder en kwaliteitsborger. Het kwaliteitstoezicht ziet toe op de werking van de instrumenten aan de hand van de op de bouwplaats gerealiseerde bouwkwaliteit in overeenstemming met de bouwtechnische regels. De TloKB is niet de enige die in het stelsel toezicht houdt. Instrumentaanbieders en bevoegd gezag (veelal het gemeentelijk bouwtoezicht) houden op hun beurt ook toezicht. Deze workshop maakt inzichtelijk hoe de TloKB toezicht houdt, hoe deze partijen zich tot elkaar verhouden, én hoe zij ieder vanuit hun eigen rol het toezicht kunnen versterken.

Heb je vragen?

Neem contact op met


Ageeth Luisman
Tel: 06-53723319
events@vmnmedia.nl

 --------------------------

Wil je adverteren?

Neem contact op met


Paul Veerman
Tel: 06-22468210
paulveerman@vmnmedia.nl