28.11.2023KAF Almere
Arno Kleisterlee
Arno KleisterleeDirecteur Heijmans Utilitaire Woningbouw.
HBO Bouwkunde; ruim 30 jaar ervaring in het uitvoerend bouwbedrijf.
Casper van Busschbach
Casper van BusschbachSenior adviseur Q2 System Engineering
Erik Schot
Erik SchotDirecteur | PlanGarant Nederland & België
Erik is directeur van PlanGarant, een organisatie die jarenlange ervaring heeft in de technische kwaliteitsborging. Zij deden en doen dit voor ontwikkelaars, corporaties, aannemers, gemeenten en toeleveranciers in de bouw. Deze ervaring hebben ze gecombineerd met slimme systemen waarmee toetsing en toezicht efficiënt en tegen zo laag mogelijke kosten verloopt. Door deze risicogestuurde aanpak worden ontwerp- en uitvoeringsfouten geminimaliseerd.
Erik-Jan de Bont
Erik-Jan de BontOperationeel manager Stiching KOMO
Erik heeft twintig jaar ervaring in de wereld van conformiteitsbeoordeling. Erik is kennisdrager op het gebied van certificatie, inspectie, accreditatie en testen met een focus op de bouw.
Hajé van Egmond
Hajé van EgmondMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bouwkwaliteit & Bouwregelgeving
Hajé van Egmond is senior beleidsmedewerker Bouwkwaliteit en Bouwregelgeving bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij houdt zich bij BZK bezig met een breed palet aan onderwerpen op het gebied van bouwregelgeving en bouwkwaliteit. Hajé is vanaf het begin betrokken bij de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Van 2007 tot 2022 werkte Hajé – naast zijn werk voor BZK - als adviseur op de vakgebieden omgevingsrecht, bouwregelgeving, brandveiligheid, handhaving en de kwaliteit van de bestaande bouw.
Martijn Broeze
Martijn BroezeDirecteur Borg4
Martijn mag met recht een autoriteit genoemd worden binnen de Wkb. Martijn is oprichter en directeur bij Borg4. Met zijn bedrijf ondersteunt hij bedrijven met het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van de Wkb. Bij zijn vorige werkgever was Martijn als projectmanager en kwaliteitsborger van Wkb vanaf het begin betrokken bij de introductie van de Wkb. Door zijn start in de bouw als timmerman heeft hij een praktische kijk op de invulling van de Wet.
Peter Ligthart
Peter LigthartDirecteur-eigenaar Ligthart Advies
TU Delft Civiele Techniek (1985) Zelfstandig adviseur bouwregelgeving, kwaliteitsmanagement en branchesupport sinds 1992. Dossiers: o.a. certificering, Bouwbesluit, Wkb, Omgevingswet/Bbl, CO.
Reina Uittenbogaard
Reina Uittenbogaard Jurist Bouwend Nederland
Reina houdt zich de laatste tijd vooral bezig met het voorbereiden van aannemers op de inwerkingtreding van de Wkb. Daarnaast brengt ze de knelpunten die de Wkb in de uitvoeringspraktijk met zich meebrengt onder de aandacht van de beleidsmakers.
Sietze Rozema
Sietze RozemaManager WTT
Sietze Rozema is een gelukkig mens. Dat kan niet anders. Want, na bijna 10 jaar keihard aan het werk te zijn met kwaliteitsborging, kan hij eindelijk los. Vanuit zijn ervaring en met meer dan 500 pilots te hebben uitgevoerd kan je een hoop van hem leren. Hij weet precies hoe je als kwaliteitsborger kan aansluiten op de wensen van de bouwer.
Paul Roosen
Paul RoosenSr. Vicepresident Buildings, TÜV NORD Nederland
Paul Roosen heeft na zijn studie Werktuigbouwkunde aan de Technisch Universiteit Eindhoven verschillende management en projectmanagement rollen vervult binnen technische organisaties. Sinds 2017 is hij werkzaam binnen TÜV NORD Nederland als Business Unit Manager Buildings en internationaal als Sr. Vicepresident Buildings voor Nederland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Kroatië. Hij bekleedt bestuursfuncties binnen de Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL) en de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland (VKBN).
Vincent Hilhorst
Vincent HilhorstAdjunct Teammanager Toezicht Gemeente Den Haag
Vincent is vanuit zijn dagelijkse rol als leidinggevende en als voorzitter van het Haagse veiligheidsoverleg mede eindverantwoordelijk voor het veilig en verantwoord bouwen en slopen in Den Haag. Hij is de afgelopen 35 jaar betrokken geweest bij een breed scala aan binnenstedelijke complexe projecten waarbij veiligheid en lastige realiseerbaarheid hand in hand gingen. Hij is initiator en mede schrijver van de Landelijke Richtlijn Bouw en sloopveiligheid en publiceert hier regelmatig over. Ook zit hij in de redactie raad van het blad Bouw Kwaliteit.
Wico Ankersmit
Wico AnkersmitAlgemeen directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
Wico is naast directeur van de Vereniging BWT Nederland ook directeur van het COBc en WaboAdvies Vaassen Vanuit deze rollen is hij dagelijks betrokken bij de totstandkoming en implementatie van de Omgevingswet en Wkb. Hij is bij verschillende gemeenten werkzaam geweest als projectleider of projectondersteuner Omgevingswet en is docent Omgevingswet, Wkb, Wabo, bouwregelgeving en Vergunningvrij bouwen voor diverse landelijke opleiders. Wico heeft ruim 20 jaar gewerkt binnen het Bouw- en Woningtoezicht in diverse functies, en is derhalve zeer goed op de hoogte van de praktijk binnen de gemeentelijke organisatie voor wat betreft de fysieke leefomgeving.
Maurice Klaver
Maurice KlaverExpert Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Maurice Klaver is als voormalig directeur van Woningborg alsmede voormalig voorzitter van de VKBN een expert op het gebied van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het slotdebat zal hij versterken als onafhankelijk vertegenwoordiger in de plaats van Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT). Zijn betrokkenheid en expertise vanaf het begin van de Wkb, gecombineerd met zijn huidige onafhankelijke rol, maken hem de ideale persoon om namens Woningborg Toetsing en Toezicht invulling te geven aan het slotdebat.
Jeroen Bunschoten, Michiel Guelen en Korneel Moerbeek
Jeroen Bunschoten, Michiel Guelen en Korneel Moerbeek
Jeroen Bunschoten, Michiel Guelen en Korneel Moerbeek werken alledrie bij de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De TloKB is een zelfstandig bestuursorgaan en heeft hoofdtaken ten aanzien van drie stelsels: kwaliteitsborging bouw, erkende kwaliteitsverklaringen en werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Voor elk van de hoofdtaken voert de TloKB een aantal deeltaken uit. Voor kwaliteitsborging voor het bouwen zijn dat: - Toetsing en toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging - Toezicht en handhaving op het stelsel van kwaliteitsborging - Bijhouden van een register van toegelaten instrumenten - Voorlichting over de regels voor kwaliteitsborging - Monitoren en evalueren van het stelsel
Tamara Markus
Tamara MarkusDagvoorzitter
Paulus Jansen
Paulus JansenBestuurslid Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw
Bestuurslid Paulus Jansen beheert bij de TloKB de portefeuille toezicht en handhaving, het EKV-stelsel (erkende kwaliteitsverklaringen voor de bouw) en het CO-stelsel (gecertificeerd werken aan gasverbrandingsinstallaties). Jansen is lid van de Mijnraad. Hij is voorzitter van de commissie van deskundigen van de Verenigingen van Eigenaren, voorzitter van het bestuur Museum van Zuilen en voorzitter van het landelijk overleg consumentenbelangen openbaar vervoer (LOCOV).
Michiel Guelen
Michiel Guelen
Jeroen Bunschoten, Michiel Guelen en Korneel Moerbeek werken alledrie bij de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De TloKB is een zelfstandig bestuursorgaan en heeft hoofdtaken ten aanzien van drie stelsels: kwaliteitsborging bouw, erkende kwaliteitsverklaringen en werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Voor elk van de hoofdtaken voert de TloKB een aantal deeltaken uit. Voor kwaliteitsborging voor het bouwen zijn dat: - Toetsing en toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging - Toezicht en handhaving op het stelsel van kwaliteitsborging - Bijhouden van een register van toegelaten instrumenten - Voorlichting over de regels voor kwaliteitsborging - Monitoren en evalueren van het stelsel
Korneel Moerbeek
Korneel Moerbeek
Jeroen Bunschoten, Michiel Guelen en Korneel Moerbeek werken alledrie bij de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De TloKB is een zelfstandig bestuursorgaan en heeft hoofdtaken ten aanzien van drie stelsels: kwaliteitsborging bouw, erkende kwaliteitsverklaringen en werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Voor elk van de hoofdtaken voert de TloKB een aantal deeltaken uit. Voor kwaliteitsborging voor het bouwen zijn dat: - Toetsing en toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging - Toezicht en handhaving op het stelsel van kwaliteitsborging - Bijhouden van een register van toegelaten instrumenten - Voorlichting over de regels voor kwaliteitsborging - Monitoren en evalueren van het stelsel
Joost Tijssen
Joost TijssenCommercieel Manager De Borgermeester
Joost Tijssen is een gedreven professional met meer dan vier jaar ervaring in de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Tijdens mijn carrière ben ik betrokken geweest bij meer dan 100 proefprojecten die allemaal vielen binnen gevolgklasse 1. Ondanks mijn niet-bouwkundige achtergrond, heb ik een diepgaande passie ontwikkeld voor de complexe regelgeving en kwaliteitsborging in de bouwsector. Wat mij onderscheidt, is mijn sterke verlangen om kennis te delen en anderen te helpen begrijpen hoe ze kunnen voldoen aan de Wkb-voorschriften. Ik haal energie uit het delen van mijn expertise en het begeleiden van anderen in de bouwsector. Ik geniet van de dynamische omgeving die de bouw is, waarin ik energie put uit de voortdurende veranderingen en uitdagingen. Het succes van de Wkb rust wat mij betreft op vertrouwen en communicatie.
Ferdi Licher
Ferdi LicherDirecteur Bouwen en Energie bij BZK
Ferdi Licher is sinds 2017 directeur Bouwen en Energie bij BZK. De directie maakt deel uit van het DG Volkshuisvesting en Bouwen onder leiding van DG Chris Kuijpers. De directie Bouwen en Energie maakt beleid voor bouwkwaliteit en de energietransitie in de gebouwde omgeving. We werken daarbij intensief samen met andere overheden, maatschappelijke stakeholders en kennisinstellingen om onze doelen te bereiken. Onze missie is de borging van publieke belangen voor burgers en bedrijfsleven op het domein van bouwen en energie, waaronder de bouwkwaliteit en de duurzaamheid van gebouwen

Heb je vragen?

Neem contact op met


Ageeth Luisman
Tel: 06-53723319
events@vmnmedia.nl

 --------------------------

Wil je adverteren?

Neem contact op met


Paul Veerman
Tel: 06-22468210
paulveerman@vmnmedia.nl