nieuws

Woondeal zuidelijke Randstad: versnelde bouw van 100.000 huizen

woningbouw 1407

Woondeal zuidelijke Randstad: versnelde bouw van 100.000 huizen

Met de breed ondertekende woondeal zuidelijke Randstad hoopt minister Ollogren de huizenmarkt weer in beweging te krijgen. Op 6 locaties tussen Leiden en Schiedam wordt versneld gebouwd. In de periode tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen, oplopend tot 230.000 in 2040.

Bij de woondeal trekken Rijk, Zuid-Holland en de gemeenten in de regio samen op om de bouwproductie te versnellen en meteen de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen met malafide huisjesmelkers aan te pakken.

Bovenop de al bekende 12 ontwikkelingsgebieden komen er 6 locaties bij waar woningbouw versneld van de grond moet komen. Het Rijk ondersteunt de opgave met geld voor pilots en menskracht. Daarnaast kan met het gebruik van de Crisis- en Herstelwet tijdwinst worden geboekt, door tijdelijk afwijken van bepaalde normen.

Ook woondeals in Groningen en Eindhoven

Eerdere woondeals zijn gesloten met de gemeente Groningen en de regio Eindhoven. Met deze overeenkomst is sinds maandag 3 juni de eerste deal in de Randstad een feit, de regio waar de woningnood het meest nijpend is,

Bouwlocaties

Verdichtingslocaties (Verstedelijkingsalliantie)

 1. Leiden-Campus
 2. Zoetermeer-Entreegebied
 3. Den Haag-CID/Binckhorst
 4. Den Haag-knoop Moerwijk
 5. Rijswijk-Boogaard/Plaspoelpolder
 6. Delft-Schieoevers-Station Campus
 7. Schiedam-Schieveste/A20-zone
 8. Rotterdam-M4H/Nieuw Mathenesse
 9. Rotterdam-Binnenstad
 10. Rotterdam-Willemsas
 11. Rotterdam-Stadionpark
 12. Dordrecht/Zwijndrecht-Spoorzone

Versnellingslocaties

 1. Leiden, Lammenschanspark
 2. Zoetermeer, Binnenstad
 3. Rijswijk, Rijswijk-Buiten
 4. Capelle aan den IJssel, Nieuw Rivium
 5. Barendrecht, Stationsgebied
 6. Lansingerland, Wilderszijde
 7. Valkenburg

Wijkvernieuwing

 1. Den Haag-Zuidwest
 2. Rotterdam-Zuid
 3. Schiedam

Nog voor de zomer verwacht de minister ook de bouw in de regio Amsterdam en Utrecht verder aan te jagen.

Langs spoor Leiden-Dordrecht

Het leeuwendeel van de bouwopgave staat gepland in de gemeenten die deel uit maken van de Verstedelijkingsalliantie, een samenwerkingsverband van 8 gemeenten langs de spoorlijn Leiden- Dordrecht.

De bijdrage van het Rijk is bescheiden. De minister stimuleert de versnelling met 550.000 euro voor kennis en personeel via de Vliegende Brigade die gemeenten ondersteunt bij de gebiedsontwikkeling. De minister bekijkt of de Haagse Binckhorst een speciale status kan krijgen en reserveert daarvoor 1 miljoen euro als startbijdrage. Rotterdam Zuid, Schiedam en Den Haag Zuidwest hadden al prioriteit om te herontwikkelen en transformeren.

Vijf locaties voor flexwoningen

Bovenop de 12 ontwikkellocaties, hebben Rijk en regio nog eens 6 projecten geselecteerd waar versneld kan worden. Daarnaast worden ook nog 5 locaties aangewezen voor snel te realiseren flexwoningen.

Bijdrage corporaties beperkt

De minister verwacht een grote rol van de corporaties, maar constateert tegelijk dat de  investeringscapaciteit van de Zuid-Hollandse corporaties gering is. De door minister Ollongren aangestelde bestuurlijk regisseur Hamit Karakus komt nog voor de zomer met oplossingen rond saneringscorporatie Vestia.

Zo nodig komt de minister dit najaar met aanvullende maatregelen die de investeringscapaciteit van de corporaties in de regio vergroten.

Reageer op dit artikel