nieuws

Woondeal Eindhoven belooft 27.000 nieuwe woningen in zes jaar tijd, inclusief tijdelijke huizen

woningbouw Premium 723

Woondeal Eindhoven belooft 27.000 nieuwe woningen in zes jaar tijd, inclusief tijdelijke huizen
Strijp S Eindhoven

Eindhoven zet de turbo erop. Door de met minister Ollongren afgesloten woondeal moeten er de komende zes jaar gemiddeld drieduizend woningen per jaar gebouwd worden. Opvallend is dat Eindhoven nog dit jaar duizend tijdelijke woningen wil plaatsen.

In totaal moeten er tot 2024 zo’n 27.000 woningen bijkomen. Dit komt in Eindhoven neer op een forse versnelling van de jaarlijkse woningbouwproductie. Afgelopen jaar werden er volgens het CBS ruim 1.200 woningen gebouwd.

In de donderdag afgesloten woondeal hebben het Rijk, het Stedelijk Gebied Eindhoven en de provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt over het versnellen van de woningbouw, de beschikbaarheid van voldoende betaalbaar aanbod en de aanpak van excessen. Het Rijk betaalt 750.000 euro voor onderzoek en pilots. Ook wordt bekeken of projecten gebruik kunnen maken van bijzondere regels zodat tijdswinst kan worden geboekt. Zo zouden bijvoorbeeld bestemmingsplannen flexibeler gemaakt kunnen worden.

De woondeal moet het vestigingsklimaat verbeteren en zodoende de Brainportregio aantrekkelijker maken. Behalve dat er voldoende woonruimte moet zijn voor het aantrekken, behouden en opleiden van talent uit binnen- en buitenland, wil Eindhoven ook meer betaalbare woningen voor lagere inkomens, studenten en starters.

Ollongren wil dat er in heel Nederland jaarlijks 75.000 woningen gebouwd worden. Met vijf regio’s waar de vraag het grootst is, probeert minister Ollongren in woondeals bestuurlijke afspraken te maken over versnelling en de aanpak van excessen. De woondeal met de regio Eindhoven is de tweede op rij nadat eerder afspraken werden gemaakt met de gemeente Groningen.

Duizend tijdelijke woningen

In de regio werden eerder negen voorkeurslocaties voor woningbouw aangewezen. Zo’n 15.000 van de 27.000 versneld te bouwen woningen komen in Eindhoven en dan vooral het centrumgebied en de transformatielocatie Knoop XL. Het aantal woningen dat de partijen in Eindhoven versneld tot stand wil brengen komt voort uit zowel de verwachte groei van de bedrijven in de Brainportregio, het huidige woningtekort, als de noodzaak om flexibel te in te spelen op economische en demografische ontwikkelingen.

Om de druk op de woningmarkt te verlichten wil de regio Eindhoven dit jaar nog zo’n duizend tijdelijke woningen neerzetten die bij voorkeur langer dan tien jaar gebruikt kunnen worden. De woningen zijn bestemd voor kenniswerkers, arbeidsmigranten, studenten en woningzoekenden die op de wachtlijst staan. De gemeenten zullen hiervoor grond beschikbaar stellen.

Geld voor proeven met 3D-geprinte huizen

Afgesproken is ook dat de regio gaat werken aan een groter aanbod van middenhuurwoningen. Corporaties krijgen onder voorwaarden meer armslag om middenhuur te bouwen. Het wetsvoorstel dat dit regelt ligt nu in de Tweede Kamer.

Interessant is ook dat het Rijk 150.000 euro beschikbaar stelt voor vernieuwende concepten die de woningbouw en ontwikkeling van woongebieden verder versnellen. Bijvoorbeeld met 3D-geprinte woningen of het Brainport Smart District, een slimme wijk waar nieuwe technieken op het gebied van vervoer, duurzaamheid en energieopwekking worden toegepast.

Verder starten experimenten met de panden van rijkskantoor Karelspoort die vanaf 2022 overtollig worden. Het Rijksvastgoedbedrijf wil deze duurzaam transformeren naar woningen.

Reageer op dit artikel