nieuws

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hekelt woningmarkt als winstfabriek en wil af van verhuurdersheffing

woningbouw 1077

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hekelt woningmarkt als winstfabriek en wil af van verhuurdersheffing
Gert-Jan Segers. foto: Anne Paul Roukema

Coalitiepartner ChristenUnie wil dat een groot deel van woningmarktbeleid van het voorgaande kabinet, Rutte II teruggedraaid wordt. Vastgoedbeleggers moeten worden ingedamd en corporaties moeten terug aan het bouwfront.

“Het mantra bouwen, bouwen, bouwen schiet te kort in de gemankeerde woningmarkt”, vindt Gert-Jan Segers. Door woningschaarste, woningnood en de snel stijgende prijzen is goed wonen voor velen verre van vanzelfsprekend, meent hij. Terwijl wonen een sociaal grondrecht is dat in de Grondwet staat. Daarom komt zijn partij vlak voor de provinciale verkiezingen met een actieplan.

Opvallend is dat coalitiepartner met dat actieplan behoorlijk afstand neemt van het beleid van woonminister Stef Blok van het kabinet Rutte II. Zo wil de ChristenUnie af van de verhuurdersheffing en wil Segers dat woningcorporaties meer kansen moeten krijgen om middeldure huurwoningen te bouwen. “Dat marktpartijen werken op de woningmarkt is mooi, maar woningen zijn geen winstfabrieken”, bekritiseert de partij vooral particuliere beleggers die massaal de woningmarkt afstruinen en daarmee woningen voor de neuzen van starters wegkopen.

Een van de oplossingen die ChristenUnie voorstelt is het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters. Daarentegen moeten beleggers meer overdrachtsbelasting betalen, niet 2 procent maar 6 procent.

Braafste jongetje van de klas

Middeldure huurwoningen moeten vooral door woningcorporaties worden gebouwd. Eerdere kabinetten hebben bij het implementeren van Europese regelgeving “te veel het braafste jongetje in de klas willen zijn”. Daarmee heeft Nederland zichzelf in de voet geschoten. Middeldure huurwoningen kunnen volgens de ChristenUnie ook voor meer financiële armslag bij sociale huisvesters zorgen, zodat weer meer in sociale huurwoningen kan worden geïnvesteerd.

Starters zouden volgens de politieke partij geholpen kunnen worden door “kooplater-woningen”, huurwoningen met optie tot koop. Woningcorporaties boden deze in het verleden op grote schaal aan. Ook moeten corporaties weer goedkope koopwoningen gaan bouwen, meent Segers.

Verhuurdersheffing is verworden tot structurele last

De verhuurdersheffing moet wat de ChristenUnie betreft verdwijnen. “Dat wat als een tijdelijke heffing in crisistijd is ingevoerd, is verworden tot een structurele last voor woningcorporaties, met grote gevolgen voor hun investeringscapaciteit, terwijl de bouw-, renovatie-, en verduurzamingsopgaven levensgroot zijn.”

Maar Segers en consorten pakken niet helemaal door. Het huidige kabinet gaat de verhuurdersheffing niet schrappen, een volgende regering moet dat doen. Daarbij moeten afspraken met woningcorporaties worden gemaakt over onder andere verduurzaming, renovatie en nieuwbouw.

Niet blind bouwen voor vraag van vandaag

ChristenUnie waarschuwt wel dat de druk op de woningmarkt niet moet leiden tot woningbouw waar we later spijt van krijgen. “Bouw niet blind voor de toevallige vraag van vandaag, maar bouw met oog voor de toekomst en kwalitatief hoogwaardig, zodat nieuwe buurten en wijken over één generatie niet onbedoeld verpauperd zijn.”

Reageer op dit artikel