nieuws

Warmtepomp nauwelijks in beeld bij corporaties

woningbouw 2544

Warmtepomp nauwelijks in beeld bij corporaties
nul-op-de-meter-woningen in Loppersum. Foto: Frank Hanswijk

Het merendeel van de woningcorporaties vindt nul-op-de-meterrenovaties financieel onverantwoord. Ook voor warmtepompen staan ze nog niet te trappelen.

Dat blijkt uit een enquête onder ruim driehonderd corporatiesbestuurders en -managers van Finance Ideas. Meer dan de helft (57 procent) van de woningcorporaties is bang spijt te krijgen van investeringen in nul-op-de-meterrenovaties.

Woningcorporaties kiezen mede door die nul-op-de-meter-angst de komende jaren voornamelijk voor het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen. Isolatie in de bestaande schil komt het vaakst voor. Schilvernieuwingen komt bij ruim 20 procent in de plannen voor.

Wat de corporaties niet aanspreekt in nom-renovaties, komt niet naar voren uit het onderzoek. Van nul-op-de-meterrenovaties wordt gezegd dat de benodigde investeringen fors zijn. Het Economisch Instituut voor de Bouw zette vorig jaar vraagtekens bij het overhaast energieneutraal maken van woningen. “Als energie duurzaam wordt opgewekt, waarom zou enig energieverbruik in een woning dan per definitie onwenselijk zijn?

Nog weinig animo voor all electric warmtepomp

Bijna de helft (44 procent) van de corporaties wil het gasverbruik terugdringen door het vervangen van cv-ketels door zuinige varianten. Van de overige 56 procent denkt de helft warmtepompen te gaan installeren en de de andere helft verwacht de warmtevraag uit het warmtenet te halen. De corporaties die aan warmtepompen denken, richten zich vooral op hybride warmtepompen.

De opwekking van deze duurzame energie wil 90 procent van de corporaties doen met zonnepanelen. 22 procent van de sociale huisvesters gebruikt experimentele technieken. 13 procent ziet de opwekking van duurzame energie niet als haar opgave.

Woonlasten moeten niet stijgen, vinden corporaties

Volgens Finance Ideas worden eengezinswoningen met de slechtste labels het eerst aangepakt bij de energietransitie. Bijna de helft (49 procent) van de respondenten vindt het belangrijk dat bewoners geen hogere woonlasten krijgen nadat hun huis verduurzaamd wordt. Een kwart van de corporaties vindt dat gemeenten het voortouw moeten nemen in de energietransitie.

EIB kritisch over snel energieneutraal maken miljoenen woningen

EIB kritisch over snel energieneutraal maken miljoenen woningen

Reageer op dit artikel