nieuws

Alkmaar wil niet langer dralen met nieuwbouw en gaat met dashboard woningtekort te lijf: ‘In papier kun je niet wonen’

woningbouw 1103

Alkmaar wil niet langer dralen met nieuwbouw en gaat met dashboard woningtekort te lijf: ‘In papier kun je niet wonen’
Luisteren naar een woonhopige Alkmaarder. Foto: Martin Bosch, Woningmakers Regio Alkmaar

In Alkmaar en omgeving worden te weinig nieuwbouwwoningen gebouwd. De bouwers in de regio zijn klaar met praten en willen aan de slag. “Het gaat erom dat we sleutels geven.”

De bouwers in de regio Alkmaar stonden op de rem tijdens de crisis. Nu is het tijd voor het gaspedaal, roepen ze met de gemeenten en  provincie in koor. Om de boodschap kracht bij te zetten was vrijdagmiddag de voormalige drukkerij van het Noordhollands Dagblad het decor. De noodkreten van “woonhopige” woningzoekers waren te horen in verhuisdozen (echt waar), te zien in korte filmpjes en te bekijken in een reeks sketches van theatergezelschap De Karavaan.

”Het gaat over mensen, wiens leven een stuk aardiger wordt als ze een woning vinden die bij hun past”, zei Pierre Sponselee, bestuurder van corporatie Woonwaard namens de “Woningmakers regio Alkmaar”. Tijd voor actie. “Het gaat er niet om dat we plannen hebben, maar dat we ze realiseren. Het gaat erom dat we sleutels geven.”

Alkmaarse woningen moeten er tiptop uitzien

In heel Nederland groeit de woningnood en de regio Alkmaar is er geen uitzondering op. De woningmarkt rond Alkmaar is de laatste tien jaar niet zo krap geweest, oordeelde Dynamis`onlangs. In de periode 2016-2018 kwamen er 2800 huishoudens bij, terwijl er maar 2400 woningen opgeleverd werden. Toch denken de bouwers in Noord-Holland-Noord dat ze de met woningzoekenden overstromende regio Amsterdam van dienst te kunnen zijn met nieuwbouwwoningen.

Achttien gemeenten boven Amsterdam boden de provincie daartoe een half jaar geleden aan de komende jaren 40.000 extra woningen te bouwen, bovenop de 23.000 die al in het vat zitten. “We hebben de ruimte om dat op te vangen”, onderstreepten de Alkmaarse bouwers vrijdag. “Je moet als regio woonkwaliteit uitstralen. Het moet er tiptop uitzien”, deed een makelaar alvast een unique selling point aan de hand.

Aanvalsplan voor 40.000 extra huizen boven Amsterdam

Aanvalsplan voor 40.000 extra huizen boven Amsterdam

Veel vraag naar woningen onder de 600 euro

“Er is ontzettend veel vraag naar woningen onder de 600 euro”, wist corporatiedirecteur Sponselee. “Dat is een uitdaging in de huidige markt”, doelde hij op de rap gestegen bouwkosten. De kunst is volgens hem woningen te bouwen die over twintig à dertig jaar nog steeds aan de vraag voldoen.

Gedeputeerde Joke Geldhof was de dag ervoor tijdens een bezoek aan Texel in de ban geraakt van de flexibele woningen die worden neergezet, vertelde ze. “Die kun je oppakken en wellicht ooit eens ergens anders neerzetten.”

Wat Geldhof betreft is de rem er in de regio Alkmaar nu af. In heel Noord-Holland zijn er de afgelopen twee jaar 12.000 minder woningen gebouwd dan had gekund. “Je hebt er geen onderzoek voor nodig om te zien dat er een woningtekort is. Daarom moet je voor een continue bouwstroom zorgen.”

Bouwers moeten elkaar wat gunnen, vindt Geldhof

Paul Verbruggen, wethouder wonen in Alkmaar, vond dat alle voor bouw verantwoordelijke partijen niet langer moeten “dralen”. Hij is nog niet zo lang wethouder. “Het valt me heel erg op dat alle partijen die verantwoordelijk zijn voor woningbouw heel erg op elkaar wachten.”

Dat moet anders, was de gedachte achter de “overeenstemming van Egmond” die de provincie, gemeenten en ontwikkelaars en bouwers vrijdag ondertekenden.  Die overeenstemming is een “markering van een nieuwe start”, zei Geldhof. De woningbouw moet bovenregionaal bestuurd worden, is een van de voornemens. “Dat betekent dat je elkaar wat gunt”, aldus de gedeputeerde.

Afspraken regio Alkmaar:

  1. we zetten in op een versnelling in realisatie van woningbouw
  2. we zetten in op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag
  3. we kiezen voor versterking van woningmarktsegmenten waar we tekort van hebben
  4. we zetten in op een gezamenlijke aanpak voor de regionale behoefte, daarbij maken we onderscheid tussen lokaal, regionaal en bovenregionaal
  5. de planvoorraad toetsen we continu aan de marktvraag en realiteit
  6. we kiezen voor plannen die een ruimtelijke versterking van onze regio betekenen
  7. we werken vanuit de bedoeling van de Ladder voor duurzame verstedelijking
  8. we streven naar een duurzame voorraad in Regio Alkmaar
  9. we zitten als Regio Alkmaar dicht op de markt en monitoren de ontwikkelingen in nieuwbouw en bestaande voorraad
De afspraken zijn gemaakt tussen zeven gemeenten in de regio Alkmaar (Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest) en lokale bouwers, ontwikkelaars, corporaties en makelaars. De bouwers en ontwikkelaars zijn onder andere Bot Bouw, BPD, Timpaan, VBM Ontwikkeling, M.J. De Nijs, De Geus en Zeeman Vastgoed. Van de woningcorporaties doen Woonwaard, Van Alckmaer, Wooncompagnie, Woonstichting Langedijk en Kennemer Wonen mee.

Geen blauwdruk dus, dat is veel te star. De Alkmaarse woningmakers proberen continu te blijven aanvoelen welke nieuwbouwwoningen “afzetbaar” zijn. Ook moet de plancapaciteit verruimd worden, “omdat je weet dat plannen in de vertraging komen”.

Een woonhopige spreekt de Alkmaarse woningmakers toe.

In papier kun je niet wonen

Martin Bosch, programmamanager van de Woningmakers durfde zelfs de vermaarde volkshuisvester Jan Schaefer in herinnering te roepen. “In papier kun je niet wonen”, klonk het stoer. De regio Alkmaar wilde vroeger vooral niet te veel bouwen. “Dat moeten we omkeren. We moet niet aan maximale aantallen denken, maar aan minimale aantallen. Van rempedaal naar gaspedaal. Het moet ‘ja mits’ worden in plaats van ‘nee tenzij’. We willen dat iedereen die een woning zoekt, er een kan vinden”, legde hij de lat hoog.

Met een dashboard gaan de Alkmaarders de woningmakers de regionale woningbouw besturen. Tenminste vier jaar. Eerst gaan ze in de zeven gemeenten in kaart brengen wat er aan woningbouw op stapel staat. Huur, koop; goedkoop, duur; gestapeld, grondgebonden. Bij alle projecten wordt vervolgens bijgehouden welke stoplichten op groen, rood en oranje staan, dat wil zeggen, welke stappen nog genomen moeten worden. Eens in de vier maanden wordt het beeld van alle nieuwbouwplannen herijkt.

Amsterdammers komen massaal naar Alkmaar

Aan welke huizen behoefte is, hebben ze in Alkmaar de afgelopen maanden onderzocht. Zo bleek bijvoorbeeld dat Amsterdammers massaal voor de kaasstad kiezen. Net iets meer mensen uit Heerhugowaard verhuizen naar Alkmaar. “Een neuslengte verschil.” Aan appartementen blijkt in de regio veel behoefte. “Omdat andere woningtypen te duur zijn geworden.”

Sponselee en de anderen benadrukten af te willen van de verplichting van 30 procent sociale woningbouw op woningbouwprojecten. Volgens hem is het beter om af te spreken hoeveel sociale huurwoningen in welk sociaal segment nodig zijn dan rigide 30 procent te hanteren. “Of omgekeerd waarom is 70 procent vrije sector koop en huur logisch? Ook dat is te generiek om in te spelen op bijvoorbeeld de vraag naar middenhuurwoningen.”

De woningmakers popelen om met hun dashboard snel op de woningmarkt in te kunnen spelen. Snel beginnen met bouwen, riep een makelaar. “Als je te lang wacht met bouwen, gaan de bouwkosten stijgen.”

Alkmaar probeerde tijdens de crisis de woningbouw ook al een kontje te geven

Alkmaar probeerde tijdens de crisis de woningbouw ook al een kontje te geven

 

Reageer op dit artikel