nieuws

Vestia geschokt over fraude voormalige bestuurder Erik Staal

woningbouw Premium 3912

Vestia geschokt over fraude voormalige bestuurder Erik Staal

Woningcorporatie Vestia is geschokt over de vermeende fraude door voormalig bestuurder Erik Staal. Hij zou bij een stichting voor sociale huisvesting 2,2 miljoen euro weggesluisd hebben.

Dat blijkt uit onderzoek door de nieuwe bestuurders van die stichting, Housing Association South Africa (HASA). Zij hebben voor dat bedrag beslag gelegd op onder meer Staals woningen in Nederland en op Bonaire.

Binnen Vestia is geschokt gereageerd, zegt directeur-bestuurder Arjan Schakenbos. “ De medewerkers die al voor 2011 bij Vestia werkten, weten dat Erik Staal altijd op integriteit hamerde en volkshuisvesting erg belangrijk vond. Integriteitsschendingen werden niet geaccepteerd. Dat uitgerekend Erik Staal niet integer blijkt en zichzelf verrijkt heeft met geld dat bestemd was voor de volkshuisvesting, is schokkend en leidt tot grote verontwaardiging. Vestia steunt de oproep van de bewindvoerder aan Staal om het bedrag aan HASA terug te betalen.”

Erik Staal werkte niet mee

De bestuurder van HASA, advocaat Willem van Nielen, maakt vrijdag bekend in het tv-programma Nieuwsuur dat HASA vergeefs meerdere keren Staal heeft opgeroepen om medewerking te verlenen en het bedrag terug te betalen.

Er loopt al langer een strafrechtelijk onderzoek naar Staal in deze zaak. Justitie verdenkt hem ervan 1,2 miljoen euro achterover te hebben gedrukt. Hij wordt verdacht van verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij werd vorig jaar april opgepakt, waarna huiszoekingen volgden.

HASA was in de negentiger jaren een initiatief van enkele Nederlandse gemeenten en woningcorporaties voor huisvestingsprojecten voor de armen in Zuid Afrika. Aanvankelijk werd het geld als lening ter beschikking gesteld. Later is deze lening kwijtgescholden. HASA was een stichting met meerdere bestuurders, alleen Erik Staal bleef daar uiteindelijk over als bestuurder. Een gedeelte van de verrijking zou zijn gebeurd in de periode dat Staal ook bestuurder van Vestia was. Dit is de periode tot en met 2011. Het betreft een huis met een waarde van zes ton dat Staal via een tussenpersoon aan HASA verkoch, maar dat nooit op naam van HASA is gezet.

Schikking mogelijk met verduisterd geld betaald

Binnen Vestia bleek in 2012 – na het derivatendebacle – dat er een onvolledig dossier over HASA lag. Het bleek dat het overig deel bij Erik Staal lag. Omdat Vestia formeel juridisch niets meer met HASA te maken had, is het deel dat bij Vestia lag aan het ministerie van BZK overgedragen met het verzoek dit nader te onderzoeken. Daar heeft men actie ondernomen, met als resultaat dat deze fraude aan het licht is gekomen.

Vestia, een van de grootste woningcorporaties van het land, kwam in 2012 in zware problemen door het gebruik van riskante derivaten. Vestia en Staal schikten een paar jaar geleden voor een bedrag van 1 miljoen euro.

Van Nielen zegt niet uit te sluiten dat Staal die schikking deels heeft betaald met achterover gedrukt geld uit de stichting HASA.

Volgens Nieuwsuur wilde de advocaat van Staal geen commentaar geven en liet het Openbaar Ministerie weten dat het strafrechtelijk onderzoek naar Staal nog loopt.

Reageer op dit artikel