nieuws

ING: ‘Duurzaamheid is niet top of mind bij huizenbezitters’

woningbouw Premium 842

ING: ‘Duurzaamheid is niet top of mind bij huizenbezitters’

ING kwam vandaag met zijn kwartaalbericht voor de woningmarkt. Met speciale aandacht voor duurzaamheid. Conclusie: slechts 10 procent van de huizenbezitter wil op korte termijn actie ondernemen om de woning te verduurzamen.

Duurzaamheid is niet top-of-mind bij woningbezitters, meldt ING. Zo heeft 45 procent geen idee welk energielabel de eigen woning heeft. Vooral bewoners van minder energiezuinige woningen weten dat niet of overschatten hun label. Slechts 11 procent denkt een ‘onzuinige’ woning te hebben (energielabel D of lager), terwijl dit in werkelijkheid 44 procent van de woningen betreft.

ING: ‘We zien dat de echte winst, zowel financieel als voor het milieu, in de minder energiezuinige woningen zit’

Wim Flikweert, manager Wonen bij ING: “We zien dat de echte winst, zowel financieel als voor het milieu, in de minder energiezuinige woningen zit. Juist die categorie woningbezitters lijkt zich minder bewust van de voordelen van verduurzaming.”

De helft van de woningbezitters voelt verduurzaming ook als een eigen verantwoordelijkheid, druk van buitenaf door bijvoorbeeld de overheid of hypotheekverstrekker wordt niet op prijs gesteld.

De helft van de woningbezitters voelt verduurzaming ook als een eigen verantwoordelijkheid, druk van buitenaf door bijvoorbeeld de overheid of hypotheekverstrekker wordt niet op prijs gesteld

Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts 10 procent van de bewoners van plan is om op korte termijn actie te ondernemen. Zelfs als er voldoende spaargeld beschikbaar is, wordt er nauwelijks geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen.

Lees meer over duurzaamheid

Lees meer over duurzaamheid

Flikweert: “De behoefte aan financiering is beperkt. Van de woningbezitters zegt 58 procent voldoende spaargeld te hebben voor verduurzaming of niet te willen lenen voor dit doel. We moeten dus veel meer doen aan bewustwording en het benoemen van de voordelen van verduurzamen.”

Een meerderheid van de ondervraagden wil de investering binnen 3 tot 5 jaar kunnen terugverdienen.

Als woningbezitters toch besluiten tot verduurzaming, wordt het financiële motief vooral gezocht in het verlagen van de energierekening (94 procent). Het verhogen van de waarde van de woning of het beter verkoopbaar maken van de woning heeft minder prioriteit. 90 procent verwacht dat de investeringen voor hooguit de helft tot uiting komen in een waardestijging van de woning. Een meerderheid van de ondervraagden wil de investering binnen 3 tot 5 jaar kunnen terugverdienen.

Starters vinden verduurzaming van de woning veel logischer dan woningbezitters.

Starters vinden verduurzaming van de woning veel logischer dan woningbezitters. 42 procent van de starters vindt dat ze een steentje moeten bijdragen tegenover 26 procent van de woningbezitters. Starters geven ook vaker dan woningbezitters aan hun gedrag te willen aanpassen om een hoger energielabel te krijgen. 61 procent van de starters zegt zelfs een energiezuinig label (A t/m C) te eisen bij de aankoop van het eerste huis. Flikweert: “Dat klinkt bemoedigend, maar in een schaarse markt zal die eis waarschijnlijk snel worden losgelaten. Een woning bemachtigen is op dit moment belangrijker”.

Ga naar Cobouw Congres Gasloos Bouwen

Ga naar Cobouw Congres Gasloos Bouwen

Vorige week was er ook al een onderzoek van NOS en Ipsos waaruit blijkt dat een derde van de woningbezitters helemaal niet van het gas wil.

Reageer op dit artikel