nieuws

Promovendus: Label B wordt bij lange na niet gehaald door corporaties

woningbouw 1199

Promovendus: Label B wordt bij lange na niet gehaald door corporaties
nul-op-de-meter-woningen in Loppersum. Foto: Frank Hanswijk

De verduurzaming van corporatiewoningen loopt flink achter op schema. Label B halen in 2020 is een utopie, blijkt uit promotie-onderzoek van Faidra Filippidou.

Er worden te weinig woningen duurzaam gerenoveerd, per woning worden te weinig verbeteringen aangebracht en deze ingrepen resulteren in te weinig energiebesparing. Bovendien hebben corporaties onvoldoende budget. Door deze combinatie van factoren zal de afspraak die de corporaties en het Rijk onderling hebben gemaakt – gemiddeld label B-kwaliteit in 2020 voor alle corporatiewoningen samen – bij lange na niet worden gehaald. De gemiddelde kwaliteit blijkt steken op label D, stelt Faidra Filippidou, die 20 juni promoveert met haar proefschrift Energy performance progress of the Dutch non-profit housing stock: a longitudinal assessment bij OTB in Delft.

Rond 2050 zullen in het kader van EU-afspraken alle woningen in Nederland zo goed als energieneutraal moeten zijn. Eind 2014 was 28 procent van de corporatiewoningen verbeterd naar een hogere energielabelcategorie, maar slechts 3,5 procent daarvan heeft een ingrijpende renovatie ondergaan. “De gevels en daken zijn niet toereikend geïsoleerd, verwarmingsinstallaties zijn nog traditionele HR-gasketels”, constateert Filippidou.

Corporatie zijn te ad hoc bezig met verduurzaming

“De meeste ingrepen betreffen het vervangen van de verwarmingsinstallatie in combinatie met het warmwatersysteem en het plaatsen van HR-glas. Ook blijkt dat subsidies nogal ad hoc worden benut en niet een planmatige aanpak ondersteunen waarmee daadwerkelijk label B-niveau behaald kan worden. Het doel van de sector is echter moeilijk te bereiken als deze strategie wordt voortgezet. Dat is jammer want met duurzame renovatie kan meer resultaat worden geboekt dan met de huidige nieuwbouwproductie.” Volgens haar zijn omvangrijkere ingrepen en een betere planning nodig om de achterstand nog enigszins in te lopen.

Bovendien blijkt het effect van duurzame renovatie op het energieverbruik gering. Vervanging van gecombineerde verwarmings- en warmwatersystemen leveren samen met meer isolerende beglazing de hoogste gasbesparing op.

Filippidou verwacht niet dat onder de huidige omstandigheden het tempo waarin de renovaties plaatsvinden zal toenemen. Verbeteringen zouden ten minste als pakket doorgevoerd moeten worden in plaats van als afzonderlijke maatregelen. Ook zouden duurzaamheidsmaatregelen beter geïntegreerd dienen te worden in de renovatieplanning.

De resultaten die door de corporatiesector zijn behaald, zijn volgens haar niet bemoedigend voor de verduurzamingsvoortgang in de particuliere sector. Filippidous verwachting is dat de implementatie van duurzame verbeteringen nog moeilijker zal zijn voor eigenaren-bewoners en particuliere verhuurders dan voor corporaties, omdat naar verwachting de intrinsieke motivatie voor energie-investeringen en de capaciteit om die uit te voeren geringer is.

Faidra Filippidou: ‘Corporaties blijven steken op label D.’


Lees hier het hele proefschrift:

Energy performance progress of the Dutch non-profit housing stock: a longitudinal assessment

 

 

Reageer op dit artikel