nieuws

Sanering WSG kost half miljard euro: 8 corporaties verdelen bezit

woningbouw Premium 1124

Sanering WSG kost half miljard euro: 8 corporaties verdelen bezit

Het bezit en een groot deel van de schulden van woningcorporatie WSG uit Geertruidenberg worden overgenomen door acht woningcorporaties in Zuidwest-Brabant. Met de afwikkeling van de overige schulden is 554 miljoen euro gemoeid. De sector neemt die zelf voor zijn rekening.

Daarmee komt een einde aan jarenlange onzekerheid voor de huurders bij WSG. Er verandert niets aan hun huurcontract en ze huren bij een financieel gezonde corporatie die weer kan investeren, aldus minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). WSG bezit ongeveer 4000 huurwoningen. De huurhuizen gaan over naar Thuisvester, Alwel, Casade, Woonkwartier, WonenBreburg, Woonvizier, Stadlander en Leystromen. De afwikkeling loopt via het Waarborgfonds (WSW).

Schuld van 1 miljard

De misstanden bij WSG, dat kampte met een schuld van 1 miljard euro, waren een belangrijke aanleiding voor een parlementaire enquête en een strengere Woningwet. De problemen ontstonden begin 2000 door risicovolle grondaankopen en onrendabele investeringen. Na Vestia was WSG de grootste brokkenmaker van corporatieland. De woningcorporatie kocht aan het begin van de crisis grond als een kind snoep in een snoepwinkel. Resultaat: een overschot van 205 hectare aan ontwikkelposities. Daarmee was de kleine corporatie de grootste grondbezitter van alle volkshuisvesters.

De toenmalig verantwoordelijke bestuurders zijn ontslagen in 2011 en de corporatie kreeg de opdracht een saneringsplan op te stellen en overnamekandidaten te zoeken. WSG kreeg ook saneringssteun die opliep naar bijna 120 miljoen euro. Eind 2017 deed WSG een nieuw verzoek om een saneringsbijdrage en kwam er het aanbod van de acht corporaties om het bezit en een deel van de schulden over te nemen. De minister streeft ernaar de sanering en de opsplitsing van WSG op 1 januari 2019 definitief rond te hebben.

Wanbeleid nu ondenkbaar

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, heeft een dubbel gevoel. Voorzitter Marnix Norder vindt het ,,onvoorstelbaar dat het alsnog zoveel geld kost”, maar noemt het ook “goed dat we het nu achter ons kunnen laten”. De vereniging vindt dat de corporaties, die voor de kosten opdraaien, meer invloed moeten hebben op het proces. Nu hadden ze maar weinig te vertellen. Wanbeleid zoals bij WSG is volgens Aedes al jaren “niet meer denkbaar”.

Reageer op dit artikel