nieuws

‘Versterking huizen Groningen kan beter en goedkoper’

woningbouw Premium 1200

‘Versterking huizen Groningen kan beter en goedkoper’

Groningse woningcorporaties (C14), Aedes en de Woonbond vinden dat de versterking van woningen in het Groningse aardbevingsgebied beter, slimmer en goedkoper kan. Ze willen dat er een deltaplan komt voor de huizen in Groningen.

Dit schrijven de organisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Morgen debatteert de Kamer over het aardbevingsbestendig maken van woningen.

‘Torenhoge kosten’

De partijen vinden dat de versterking zoals die nu is vormgegeven leidt tot torenhoge, onnodige kosten, zonder een kwaliteitsimpuls voor woningen, bewoners en omgeving. Dat moet anders vinden ze. “In plaats van het oplappen van oude en beschadigde huizen, willen wij investeren in de toekomst van huurders en de regio Groningen. Versterkingen van twee tot drie ton, alleen maar aan de buitenkant van een huis, zijn op dit moment geen uitzondering. Voor datzelfde geld kunnen twee nieuwe huizen worden gebouwd, die dan duurzaam, aardgasvrij en natuurlijk aardbevingsbestendig zijn”, stellen ze in de brief.

‘Soms kan er beter gesloopt worden’

Volgens de partijen kan er soms dus beter gesloopt worden, om ter plekke of elders te herbouwen. “Met het oog op verduurzaming is sloop-nieuwbouw vaak een goedkopere oplossing. Die woning is dan toekomstbestendig, nieuw van binnen en buiten, gasloos, energieneutraal en aardbevingsbestendig”, schrijven ze.

‘Bewoners moeten centraal staan, niet de NAM’

De organisaties vinden bovendien dat de regio en de inwoners centraal moet staan in de versterkingsplannen en niet de NAM. “Het uitgangspunt bij de versterking lijkt nu te zijn: waar is de NAM verantwoordelijk voor? Maar de toekomst van het gebied zou het belangrijkst moeten zijn.”

Grotere rol voor woningcorporaties in versterkingsplannen

De partijen zien daarvoor een grotere rol weggelegd voor woningcorporaties. “Nu is iedereen overgeleverd aan het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). Onze inzet is dat woningcorporaties en huurdersorganisaties in het aardbevingsgebied met gemeenten plannen en afspraken maken over de inrichting van het proces van nieuwbouw, verduurzaming en versterking. Dat geeft bewoners meer zekerheid over wat er gaat gebeuren. Als het CVW een versterkingsadvies heeft afgegeven, dan zou het opdrachtgeverschap over moeten gaan naar de woningcorporatie, zonder de aansprakelijkheid voor dat advies over te nemen. De NAM blijft dan nog gewoon aansprakelijk”, stellen ze in de brief.

Reageer op dit artikel