nieuws

Record aan investeringen in zorgvastgoed

woningbouw Premium 1257

Record aan investeringen in zorgvastgoed
Zorgcomplex in Zwolle

In 2017 werd een recordbedrag geïnvesteerd in zorgvastgoed: ruim 700 miljoen euro, een toename van bijna 30 procent ten opzichte van 2016. Beleggers zijn vooral geïnteresseerd in nieuwbouw.

Dat constateert vastgoedspecialist Capital Value op basis van eigen onderzoek. Naar verwachting zal het aantal investeringen in zorgvastgoed in 2018 verder toenemen. Voor dit jaar geven Nederlandse en internationale beleggers aan gezamenlijk meer dan 1,5 miljard euro beschikbaar te hebben om te investeren in dit segment.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voorspelde vorige week ook een opleving van de zorgmarkt.

Het afgelopen jaar is volgens Capital Value de interesse in zorgvastgoed vanuit zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers en corporaties sterk toegenomen. Nederlandse beleggers en corporaties waren verantwoordelijk voor het overgrote deel van de aankopen.

Woonzorg Nederland was onder de corporaties veruit het meest actief in dit segment en wist meer dan 1.300 sociale huurwoningen voor senioren aan haar portefeuille toe te voegen. Buitenlandse partijen zijn nadrukkelijk aanwezig op de markt. Belgische fondsen investeren afgelopen jaar bijvoorbeeld meer dan 150 miljoen euro. Ook nieuwe partijen wagen hun kans.

Nog nooit zoveel geld beschikbaar voor vastgoed

Volgens Capital Value is er nog nooit zoveel geld beschikbaar geweest op de Nederlandse vastgoedmarkt. Beleggers zijn op zoek naar renderend vastgoed en zorgvastgoed komst steeds meer in beeld als interessante beleggingscategorie.

De belangrijkste reden voor de toegenomen interesse is de vergrijzing in Nederland en de daarbij behorende zorgbehoefte. Daarnaast kampt de reguliere woningbeleggingsmarkt met een gebrek aan geschikt aanbod en staan de rendementen onder druk. Zorgvastgoed is minder gevoelig voor economische trends.

Voor 2018 geven beleggers aan in totaal 1,5 miljard euro beschikbaar te hebben. Met name Nederlandse institutionele beleggers (ruim 700 miljoen euro) en buitenlandse beleggers (circa 350 miljoen euro) hebben een groot volume beschikbaar om te investeren in zorgvastgoed.

Het overige deel zal naar verwachting door private investeerders worden geïnvesteerd. Evenals in voorgaande jaren gaat de voorkeur voornamelijk uit naar extramuraal zorgvastgoed, gevolgd door zorgwoningen met lichte of zware zorg en gezondheidscentra.

Beleggers vooral geïnteresseerd in nieuwbouw

Beleggers geven aan met name geïnteresseerd te zijn in nieuwbouwontwikkelingen. De nieuwbouwproductie van zorgvastgoed neemt toe. Daarnaast zal ook meer bestaand zorgvastgoed op de markt komen van voornamelijk corporaties en zorginstellingen.

Door wijzigingen in de wet- en regelgeving ontstaan er kansen voor beleggers. Corporaties richten zich meer op seniorenhuisvesting in het gereguleerde segment binnen de kernregio en kijken steeds vaker naar mogelijkheden om het zorgvastgoed buiten de regio af te stoten. Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met diverse stelselwijzigingen in de sector, waardoor zij in toenemende mate overwegen het zorgvastgoed van de balans te halen en samenwerking met een belegger op te zoeken, constateert Capital Value.

Het aantal huishoudens in Nederland neemt de komende jaren aanzienlijk toe. Zowel absoluut als relatief neemt het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder het sterkst toe. In de periode 2018-2030 gaat het om een toename van ruim een half miljoen huishoudens. In 2018 bedraagt het aandeel 75-plus huishoudens 12,3 procent en in 2030 17,6 procent.

“Het betreft voornamelijk eenpersoonshuishoudens”, zegt Manon Kuipers, specialist zorgvastgoed bij Capital Value. “Ouderen hebben een hogere levensverwachting en blijven langer zelfstandig een eenpersoonshuishouden voeren. Ook vanwege de extramuralisering blijven ouderen met een lichte zorgindicatie langer zelfstandig wonen. Van belang is dat dat er passende huisvesting voor ouderen met een mobiliteitsbeperking komt. Voor deze doelgroep is de afgelopen jaren te weinig gebouwd. Hiervoor moeten op lokaal niveau plannen voor worden gemaakt.”

Reageer op dit artikel