nieuws

Minister: personeelstekort in bouw, vooral probleem van sector zelf

woningbouw Premium 2980

Minister: personeelstekort in bouw, vooral probleem van sector zelf
Minister Ollongren

Het personeelstekort in de bouw is vooral een probleem van de bouwsector zelf, vindt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Misschien dat ze nog wel met een aantal bouwbedrijven gaat praten.

Het EIB (Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid) becijferde dat er een ernstig tekort aan bouwvakkers dreigt, terwijl de economie weer bloeit. Kamerleden van de VVD stelden daar vragen over aan de minister van Binnenlandse Zaken, en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken reageert namens beide ministers. Ze schrijft zich in de problematiek te herkennen. Toch komt zij niet met nieuwe plannen.

“De verantwoordelijkheid om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken, ligt primair bij werkgevers”, schrijft ze in reactie op Kamervragen.

Wel schrijft Ollongren dat het kabinet de bouwsector “ondersteunt” bij het invullen van haar verantwoordelijkheid. “Ten eerste door de lasten op arbeid te verlagen, waardoor het aantrekkelijker wordt om (meer) te gaan werken. Verder worden vraag en aanbod in de arbeidsmarktregio beter bij elkaar gebracht door de inzet op het versterken van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening in het programma Matchen op Werk.”

Innovatie

Ook stelt het kabinet extra geld beschikbaar voor de dienstverlening vanuit het UWV en verwijst de minister naar het Techniekpact. “In het regeerakkoord is expliciet aangegeven dat het Techniekpact wordt voorgezet.”

Om te voorkomen dat de productie van woningen niet snel genoeg gaat door gebrek aan mensen, gaat de minister misschien in gesprek met bouwbedrijven. Daarnaast verwacht ze dat ook innovatie uitwegen kan bieden.

3D-printing

“Innovatie in de bouwsector biedt zeker kansen om dezelfde bouwopgave met minder bouwvakkers te realiseren. Industrialisering, robotisering, 3D-printing en digitalisering zijn daar voorbeelden van. Door een toenemend tekort aan vakmensen is industrialisering een kans om enerzijds met minder mensen toch flexibel, efficiënt en goedkoper te kunnen bouwen. Er is een toenemend aantal aanbieders die industrialisering in de nieuwbouw toepast.”

Ollongren bevestigt dat zekerheid en harde bouwplannen bouwbedrijven helpen om nieuw personeel aan te nemen. Hoewel ze aanstuurt op een versnelde woningbouwproductie, vooral in gebieden waar forse tekorten verwacht worden, benadrukt de minister dat ze geen zekerheid kan bieden (productie-aantal woningen) op de lange termijn.

Daan Sperling bepleit een Deltaplan voor de woningmarkt

Deltaplan voor de Woningmarkt

Bovendien: “Het hard maken van plancapaciteit is en blijft echter een verantwoordelijkheid die ligt bij gemeenten.”

Meerdere topmannen in de bouw waarschuwden in Cobouw de afgelopen weken voor een productiedip op de langere termijn. Onder meer Daan Sperling, topman van TBI dringt aan op een Deltaplan voor de Woningmarkt.

Reageer op dit artikel