nieuws

IVBN/ NEPROM doen Utrecht aanbod om woningmarkt aan te jagen

woningbouw 1351

IVBN/ NEPROM doen Utrecht aanbod om woningmarkt aan te jagen
Utrecht, een regenbui boven de stad met rechts de Domtoren en links station Utrecht centraal (Foto: Marco van Middelkoop/Hollandse Hoogte)

Ontwikkelaars en beleggers verenigd in IVBN en NEPROM willen met de stad Utrecht een investerings¬akkoord afsluiten over betaalbare woningbouw in de Domstad. Zij bieden aan om voortaan bij elk nieuwbouwproject 40 procent van alle woningen onder de marktprijs te verhuren of te verkopen.

Met dit aanbod willen de marktpartijen bevorderen dat de Utrechtse woningmarkt voor alle doelgroepen toegankelijk blijft en dat de bouw van nieuwe woningen wordt versneld en opgeschaald. Aanleiding voor  het initiatief is het voornemen van het Utrechts College om een zeer strikte regulering van middeldure huurwoningen in te voeren. Hoewel de brancheverenigingen IVBN en NEPROM het belang van middenhuurwoningen onderschrijven vinden zij de regeling van de gemeente te rigide en vrezen zij dat daardoor juist minder woningen in Utrecht worden gebouwd.

Huurprijs fors onder de marktprijs

In het alternatieve investeringsakkoord dat op 15 november aan Utrecht is aangeboden, is er volgens de partijen meer ruimte voor maatwerk en worden niet alleen afspraken gemaakt over middenhuurwoningen, maar ook over sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Kern van het plan is dat bij elk nieuwbouwproject 40 procent van alle woningen onder de marktprijs wordt verhuurd of verkocht. De marktpartijen willen de helft van de grondwaarde in zetten voor die lagere prijzen. Dat betekent dat er middenhuurwoningen kunnen worden gebouwd met grootte tussen 40 m2 en de 80 m2 en met een huurprijs tussen 712 euro en 950 per maand, stellen de initiatiefnemers. Die huurprijs ligt daardoor ook fors lager dan de vrijemarkt huurprijs.

Voor inkomens tot 50.000 euro

Daarnaast kunnen er volgens de beleggers en ontwikkelaars koopwoningen van 40 m2 en de 80 m2 met een verkoopprijs tussen de 160.000 euro en 260.000 euro worden gerealiseerd. Zowel de middenhuur als de goedkope koop blijven 10 jaar ‘gereguleerd’ en zijn bestemd voor inkomens tot 50.000 euro.

Regeling verandert bij andere marktomstandigheden

Er zijn wel enkele voorwaarden aan het akkoord. Zo willen de marktpartijen dat de financiële haalbaarheid van woningbouwprojecten door de regeling niet in gevaar komt en moet de kwaliteit van de projecten gegarandeerd blijven. Ook willen NEPROM en IVBN dat de regeling aangepast kan worden als de marktomstandigheden veranderen. Voorts zoeken de marktpartijen de verbinding met de Utrechtse woningcorporaties om de doorstroming vanuit de corporatievoorraad te bevorderen en in de nieuwbouw de samenwerking aan te kunnen gaan.

Reageer op dit artikel