nieuws

Haven-Stad dichterbij: ruimte voor 70.000 duurzame woningen in Amsterdam

woningbouw 2636

Haven-Stad dichterbij: ruimte voor 70.000 duurzame woningen in Amsterdam

De ontwikkeling van een duurzame wijk ter grootte van Leiden is weer een stap dichterbij. Vanaf 2025 wordt het havengebied in Amsterdam bebouwd met uiteindelijk 40.000 tot 70.000 woningen.

Het college van B & W heeft deze week ingestemd met de het ontwikkelplan Haven-Stad, de Milieueffectrapportage en de Nota van beantwoording en legt deze nu voor aan de gemeenteraad.

De uitgangspunten van het grootste uitbreidingsplan in de hoofdstad sinds IJburg zijn onder andere dat de woningen gasloos en energieneutraal worden en dat ze circulair worden gebouwd. Dat moet leiden tot 75 procent CO2-reductie. Het is de bedoeling dat de wijk 50 procent minder afval produceert dan een gemiddelde wijk.

Alles op loop- en fietsafstand in Haven-Stad

Twaalf gebieden in het havengebied worden de komende decennia getransformeerd naar hoogstedelijke woon-werkwijken. Naast gebouwen om te wonen en te werken komen er ook scholen, sportaccommodaties, en voorzieningen voor kunst en cultuur, recreatiemogelijkheden en groen. In Haven-Stad moet alles op loop- en fietsafstand komen.

Bebouwingstypologie: Aker Brygge in Oslo

Aker Brygge in Oslo. Zo zou een deel van Haven-Stad eruit kunnen zien.

In de nieuwe Amsterdamse wijk komen vooral bedrijven uit de productie en creatieve sector. De schaalgrootte van Haven-Stad biedt volgens de gemeente Amsterdam een “enorme kans” om alle mogelijkheden en innovaties op het gebied van duurzame energie, circulair bouwen, afvalscheiding en -hergebruik in de praktijk te brengen.

Het is de bedoeling dat er ruimte is voor sociale huurwoningen (40 procent), middeldure woningen (40 procent) en vrije sector woningen (20 procent).

Heel weinig parkeerplaatsen in Haven-Stad

Om Haven-Stad goed bereikbaar te houden staan openbaar vervoer, fiets en voetgangers voorop. Er komen heel weinig parkeerplaatsen. Slechts 15 procent van de verplaatsingen van en naar Haven-Stad gebeurt straks met de auto.

Vanaf 2025 wordt een besluit genomen over woningbouw. Tot 2029 mogen in de gebieden waar bedrijven gevestigd zijn geen woningen gebouwd worden. Bedrijven in het havengebied hebben van het huidige gemeentebestuur de zekerheid gekregen dat ze tot 2040 kunnen blijven op de plek waar ze nu zitten. De gemeente spant zich in bedrijven die moeten verplaatsen zoveel mogelijk voor de stad te behouden.

Millharbour Village Londen. Zo zou een deel van Haven-Stad eruit kunnen zien, blijkt uit het plan van de gemeente Amsterdam.

7000 woningen in aanbouw in Amsterdam

De druk om nieuwe woningen te bouwen is groot in Amsterdam. De trek naar de hoofdstad is groot, en het aanbod blijft achter. De gemeente is al flink vaart aan het maken. Dit jaar worden er waarschijnlijk 7.000 woningen in aanbouw genomen, zei Pierre van Rossum, directeur Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam onlangs in Cobouw. “In deze bestuursperiode (2014-2018) gaan we waarschijnlijk de start bouw hebben van 25.000 woningen. Ik werk dertig jaar voor de stad, ik heb dat niet eerder meegemaakt.”

Reageer op dit artikel