nieuws

‘Schimmige praktijken rond toewijzing nieuwbouwwoning’

woningbouw Premium 1920

‘Schimmige praktijken rond toewijzing nieuwbouwwoning’
M.M.Minderhoud

Er moeten duidelijke spelregels komen voor de toewijzing van nieuwbouwwoningen. Die worden steeds vaker door bijvoorbeeld loting toegewezen, maar daarbij gaat het er volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) soms schimmig aan toe. De belangenvereniging voor woningbezitters is daarom een meldpunt voor gedupeerden begonnen.

Naar nieuwbouwwoningen is veel meer vraag dan er worden gebouwd, waardoor voor veel projecten moet worden geloot. VEH krijgt signalen dat daarbij regelmatig dingen niet naar behoren verlopen. Zo krijgen familieleden van bij de bouw betrokken partijen soms voorrang of wordt de loting op volstrekt onduidelijke wijze voltrokken.

VEH wil dat de bouw- en makelaarsbranche regels opstelt voor lotingen nieuwbouwwoning

VEH wil dat de bouw- en makelaarsbranche regels opstelt voor lotingen. Daarbij mag volgens de vereniging geen vriendjespolitiek plaatsvinden als de gemeente bouwgrond of andere publieke middelen inbrengt. Ook moeten de regels voor lotingen vooraf voor iedereen duidelijk zijn en moet een notaris de loting controleren.

Reageer op dit artikel