nieuws

Schikking met Van Pol over ‘onuitvoerbaar’ bouwplan Quartier Damianus  

woningbouw 1498

Schikking met Van Pol over ‘onuitvoerbaar’ bouwplan Quartier Damianus  

Na een jaren slepend conflict over de (on)uitvoerbaarheid Quartier Damianus treft Van Pol een schikking met het Rijksvastgoedbedrijf. Van Pol betaalt 140.000 euro extra omdat op meerdere punten werd afgeweken van het afgesproken bouwplan. De juridische procedures worden stopgezet.

De firma Van Pol kocht in 2008 voor 1,38 miljoen euro het voormalig Bisschoppelijk Paleis, de oude gevangenis, een dienstwoning en bijbehorende grond. Van Pol ontwikkelde dat tot hotel, appartementen, parkeergarage en openbare ruimte, nu het ‘Quartier Damianus’.

Het Rijk stoot veel meer overtollig vastgoed af.

 

Afgesproken bouwplan wijkt af van werkelijkheid

Bij de herontwikkeling van het complex is Van Pol om bouwkundige redenen afgeweken van het afgesproken plan; dat is in 2012 door een commissie van deskundigen vastgesteld. Zo kwamen er uiteindelijk geen 73 maar slechts 42 ondergrondse parkeerplaatsen (en 35 bovengrondse).

De taxatie van het complex en de koopprijs van 1,38 miljoen euro waren echter wel gebaseerd op de verplichting van Van Pol het herontwikkelingsplan ‘Quartier Damianus’ volledig uit te voeren. Die verplichting drukte de koopprijs. Om dat te compenseren, eiste het Rijksvastgoedbedrijf in 2014 een extra betaling, gebaseerd op het verschil tussen het afgesproken en het uitgevoerde plan.

Extra kosten voor asbest en grondsanering

Aan de andere kant werd Van Pol geconfronteerd met lagere opbrengsten doordat er minder appartementen gebouwd konden worden dan gepland. Ook moest de ontwikkelaar extra kosten maken voor asbest- en grondsanering.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft zijn aanvankelijke eis tot bijbetaling van 270.000 euro bijgesteld op basis van een lagere taxatie uit 2012 door een taxateur die werkte in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Deze taxateur bepaalde het verschil tussen het plan en de uitvoering op 210.000 euro.
Ook heeft het Rijksvastgoedbedrijf geaccepteerd dat Van Pol ongeveer 25.000 euro moest uitgeven aan asbestsanering, omdat die kosten contractueel voor rekening van het Rijksvastgoedbedrijf hoorden te komen als de juiste procedures waren gevolgd. De kosten voor noodzakelijke grondsanering neemt de firma Van Pol voor een deel voor eigen rekening.


Optelsom Quartier Damianus

  • Aanvankelijke eis Rijksvastgoedbedrijf  270.000 euro
  • Bijstelling op basis van taxatie 210.000 euro
  • Minus: kosten asbestsanering – 25.000 euro
  • Minus: deel kosten grondsanering – 45.000 euro
  • Saldo 140.000 euro

Reageer op dit artikel