nieuws

Rijksbeleid verduurzamen corporatiewoningen faalt

woningbouw 2735

Rijksbeleid verduurzamen corporatiewoningen faalt
Nul op de meter-renovatie in Arnhem. Foto: Stroomversnelling

Het Rijksbeleid ten aanzien van de verduurzaming van corporatiewoningen loopt uit op een mislukking. Zowel de bouw van energiezuinige nieuwbouwwoningen als de verduurzaming van bestaande woningen blijft achter bij de verwachtingen.

Dat valt op te maken uit verschillende rapporten die minister Plasterk dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, waaronder de Staat van de volkshuisvesting 2017.

Corporaties mogelijk gedwongen woningen te verduurzamen

Mogelijk worden corporaties gedwongen om hun woningen energiezuinig te maken, kondigt minister Plasterk (wonen) aan in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil “bezien of dwingender maatregelen in de Woningwet nodig zijn om de voorraad energiezuinig te krijgen”.

Plasterk is er onvoldoende van overtuigd dat de corporatiesector ondanks recente inspanningen erin slaagt de woningvoorraad op gemiddeld energielabel B te krijgen in 2021, zoals is afgesproken in het Energieakkoord.

Uit niets blijkt dat corporaties hun doelen halen

Corporatiekoepel Aedes erkent dat er op korte termijn meer snelheid nodig is. Omdat uit niets blijkt dat corporaties alsnog hun doelen halen, lijkt Plasterk nu in te gaan grijpen. Eerder leek het ministerie al aan te willen sturen een woningvoorraad van corporaties met alleen maar energielabel B-woningen of beter.

Marnix Norder, voorzitter van Aedes, ageerde begin mei van dit jaar tegen dat plan. Dat zou leiden tot “enorme desinvesteringen”, vond hij. Corporaties die hun woningen recent naar label C hebben gerenoveerd, zouden die woningen met verlies moeten verkopen. “Dat is geld weggooien.”

In 2050 CO2-neutraal woningbezit

Aedes wil dat corporaties zelf hun verduurzamingplannen maken. Vorig maand kondigde de corporatiekoepel aan dat iedere corporatie in 2018 een concreet plan moeten hebben over hoe ze denkt in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben.

Norder: “Dat gaat ook meer opleveren, omdat iedere corporatie haar eigen slimme fasering gaat aanbrengen. In de ene regio past stadsverwarming goed en in de andere bijvoorbeeld zonnepanelen. Laat dat nou aan corporaties. Amsterdam is geen Appelscha.”

Gemeenten onvoldoende concreet

Die corporaties moeten hun plannen met gemeenten bespreken. Gemeenten maken echter in hun woonvisies onvoldoende concreet wat er moet gebeuren om de corporatiewoningen energiezuiniger te maken.

In de opgestelde woonvisies van gemeenten (45 procent van hen heeft een woonvisie) blijkt dat 80 procent van de gemeenten het belang van het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad weliswaar benoemt, maar slechts 57 procent legt een gewenst duurzaamheidsniveau vast, zoals label B, energieneutraal of nul-op-de-meter. Hoe ze dit niveau denken te bereiken (zonnepanelen, warmtenet, windenergie?) wordt maar in 30 procent van de gemeenten vastgelegd.

Energieprestatievergoeding slaat niet aan

Of de energieprestatievergoeding (epv) corporaties aan gaat zetten om meer te nul-op-de-meterwoningen te bouwen, is zeer de vraag. Na 2017 neemt de nieuwbouw van nul-op-de-meterwoningen in ieder geval af, aldus een van de rapporten. Een aantal corporaties stapt af van de epv-ambitie bij nieuwbouw. Corporaties zien veel risico’s en argumenteren dat de woonlasten van epv-woningen hoger zijn dan van gangbare nieuwbouwwoningen.

Helemaal zonder ambities zijn corporaties niet. Een kwart van de nieuwbouw heeft een energieprestatie die beter is dan vereist door het Bouwbesluit, blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Staat van de volkshuisvesting 2017.

34.000 woningen met twee labelstappen

Maar de grootste slag moet geslagen worden aan de renovatiekant. In 2015 werden 34.000 corporatiewoningen met minimaal twee energielabelstappen verbeterd. Dat lijkt veel, maar is weinig, gezien het feit dat corporaties 2,4 miljoen woningen in bezit hebben.

In november vorig jaar dreigde toenmalig minister Blok ook al met “aanvullende maatregelen” om corporatiewoningen te verduurzamen. Hij dreigde met de voorbereiding van wetgeving gericht op een “uitfasering” van huurwoningen met niet-groene labels (slechter dan label C).

 

Reageer op dit artikel