nieuws

Auto remt betaalbare woningbouw

woningbouw 1939

Binnenstedelijke woningbouw komt regelmatig niet van de grond door de eis om parkeerplaatsen bij te bouwen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat parkeerplaatsen bij een goede OV-verbinding vaak niet gebruikt worden. Corporaties geven aan dat zij voor vier gebouwde parkeerplaatsen ook een sociale woning hadden kunnen bouwen.

Veel nieuwe woningbouw heeft te maken met structurele leegstand in parkeergarages, blijkt uit onderzoek van Rebel in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

Ook zijn er veel vertraagde projecten of projecten die helemaal niet van de grond komen omdat het “fysiek en financieel niet mogelijk is om de door de norm vereiste parkeerplaatsen te realiseren en tegelijkertijd het project rendabel te houden”. Hierdoor blijven gronden braak liggen en transformeerbare gebouwen leegstaan.

Verplicht bouwen parkeerplaatsen

Voor het onderzoek zijn acht binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in de Zuidelijke Randstad onder de loep genomen. Overheden, corporaties, ontwikkelaars en beleggers hebben informatie aangeleverd van geplande, afgeblazen en recent opgeleverde woningbouwcomplexen, nabij hoogwaardig openbaar vervoer (HOV).

Volgens de onderzoekers wordt het achterblijven van de binnenstedelijke woningbouwproductie voor een belangrijk deel verklaard door de gemeentelijke parkeernormen: het verplicht bouwen van een aantal parkeerplaatsen per woning.

De eis varieert tussen de 0,3 parkeerplekken voor een studentenwoning tot 1,8 voor een dure seniorenwoning en afhankelijk van de locatie zelfs drie parkeerplaatsen voor een dure woning op een uitleglocatie.

Vier parkeerplaatsen is een sociale huurwoning

Parkeerplaatsen kosten tussen de 20.000 en 40.000 euro per plek. Corporaties kunnen in plaats van vier parkeerplaatsen een sociale woning bouwen. Leegstaande parkeerplaatsen leveren geen geld op en zijn onrendabel.

Zes gemeenten droegen voor het onderzoek elf woningbouwprojecten aan die door de parkeeropgave zijn vertraagd of geheel nog niet tot stand zijn gekomen. De corporaties leverden twaalf woningbouwprojecten aan met structureel onderbenutte parkeergarages.

170 betaalbare woningen

De ontwikkelaars kwamen met vele voorbeelden van leegstaande parkeergarages onder woningbouwprojecten in heel het land. Bij alle voorbeelden gaat het om recent opgeleverde woningbouwprojecten nabij hoogwaardig OV.

Totaal was er bij deze projecten 17 miljoen euro aan leegstaande parkeerplekken besteed. Voor dit bedrag hadden ook 170 betaalbare woningen kunnen worden gebouwd, zeggen de onderzoekers.

Reageer op dit artikel