nieuws

Sanering mislukt: ‘brokkencorporatie’ WSG wil zichzelf opheffen

woningbouw 285

Sanering mislukt: ‘brokkencorporatie’ WSG wil zichzelf opheffen

De sanering van Woningstichting Geertruidenberg (WSG) loopt uit op een mislukking. De met leningen overladen corporatie wil haar woningbezit over negen corporaties verdelen en zichzelf daarna opheffen. Hoe is het zover gekomen?

De reddingsboei van 118 miljoen euro van collega-corporaties is niet genoeg om WSG te redden. De Brabantse corporatie heeft een “substantieel aanvullend bedrag” nodig, maakte het vorige week bekend.

Wie neemt de leningen over?

Het opheffen van de corporatie en het verdelen van het bezit over negen corporaties in de buurt, lijkt nu de oplossing. Bedoeling is dat AlleeWonen, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier, Woonlinie en Woonvizier de vierduizend woningen van WSG overnemen.

Problematisch hierbij is dat ook de schuld van WSG ergens moet neerslaan. Dat is een lastige horde. De rentelasten per woning zijn van alle woningcorporaties het hoogst: 7.300 euro per woning per jaar. WSG heeft op dit moment nog 677 miljoen euro aan leningen.

Hoeveel leningen de negen corporaties op zich gaan nemen, en hoeveel er resteert voor de rest van de sector, is inzet van onderhandeling. 

WSG na Vestia grootste brokkenmaker

Na Vestia was WSG de grootste brokkenmaker van corporatieland. De woningcorporatie kocht aan het begin van de crisis grond als een kind snoep in een snoepwinkel. Resultaat: een overschot van 205 hectare aan ontwikkelposities. Daarmee was de kleine corporatie de grootste grondbezitter van alle volkshuisvesters.

Bestuurders en commissarissen “faalden op soms grove wijze” luidde in 2014 het oordeel van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Er was “geen of weinig blijk van kritische zelfreflectie op hun handelen. Sterker nog, zij lijken in veel gevallen te proberen hun verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven. Van bezinning of spijt lijkt niet of nauwelijks sprake.”

Bestuurder aan de kant gezet

Oud-bestuurder Peter Span werd in 2011 aan de kant gezet. Even daarna vertrokken drie leden van de raad van commissarissen. Op een deel van de door WSG aangekochte gronden zat geen woonbestemming. Ook zou Span het de toenmalige toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting hebben misleid door minder projecten te prognosticeren dan er in werkelijkheid gepland waren.

Dat het toenmalige bestuur wel vaker zijn eigen weg koos was ook te merken aan een lening van 2,9 miljoen euro die bouwconcern Heijmans in 2010 kreeg voor de aankoop van een stuk landbouwgrond. Deze financieringsconstructie is verboden. Volgens Heijmans ging het om een projectfinanciering tegen een marktconforme rente. Zowel het CFV als de accountant zouden toestemming hebben gegeven.

Hoger beroep dit najaar

Interim-bestuurder Gerard Erents werd eind 2011 als extern toezichthouder aangesteld, een paar maanden voordat hij het omvallende Vestia moest bijstaan. Het nieuwe bestuur van WSG moest wegens groter wordende geldproblemen lopende bouwprojecten stilleggen. 

Oud-bestuurder Span werd voor de rechter gesleept, maar in 2013 werd een claim van 9 miljoen euro op hem door de rechter afgewezen. WSG is in hoger beroep gegaan. Die zaak dient later dit jaar.

55 hectare grond te koop

WSG is recent ook naar de rechter gestapt vanwege de voormalige raad van toezicht. Die zou aansprakelijk zijn en haar toezichthoudende rol niet goed hebben vervuld.

De sanering van WSG is voor een deel wel gelukt. Alle nieuwe koopwoningen zijn verkocht. En van de 205 hectare grond is in maart 2017 nog 55 hectare over.

De grondposities zijn hoofdzakelijk verkocht aan ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers en particulieren. Collega-corporaties helpen een handje bij bij “herontwikkelverplichtingen” van bestaande zorgcomplexen.

Eind 2017 is WSG verdwenen

Op dit moment wordt onderhandeld met de negen corporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties. “Doel is voor elkaar te krijgen wat het beste is voor de volkshuisvesting”, zegt de woordvoerder. Bedoeling is dat eind 2017 alles is beklonken. En WSG is verdwenen.

Mocht de opsplitsing van WSG niet lukken dan gaat de corporatie naar eigen zeggen “voorlopig” door als zelfstandige corporatie.

Reageer op dit artikel