nieuws

Regio Alkmaar moet ingrijpen om woningtekort te voorkomen

woningbouw 691

Regio Alkmaar moet ingrijpen om woningtekort te voorkomen

De regio Alkmaar moet snel meer ruimte bieden aan de bouw van nieuwe woningen anders stevent ze af op een structureel woningtekort.  Dat laat de NVB weten in een reactie op het regionale bouwprogramma, dat onlangs in concept is opgesteld.

Volgens NVB-voorzitter Johan Groen wordt de druk op de Alkmaarse woningmarkt steeds groter doordat woningzoekenden nauwelijks nog in Amsterdam terecht kunnen en daarom uitwijken naar de provincie.

Groen: “Makelaars melden dat de trek vanuit het hart van de provincie, Amsterdam, Haarlem en Zuid Kennemerland naar de noordflank sterk toeneemt. Het gevolg daarvan is dat in de gehele regio er nu al bij bestaande woningen met grote regelmaat wordt overboden.”

Daar komt nog bij dat er over een paar jaar ook geen sprake meer is van krimp van het aantal huishoudens. “De groei van het aantal huishoudens loopt nog vele decennia door”, aldus de NVB-voorzitter.

Bouwprogramma gaat uit van schaarste aan vraagzijde

Hij ziet dat het woningbouwprogramma van de regio Alkmaar niet of nauwelijks rekening houdt met deze actuele ontwikkelingen. “Sterker nog, de realisatie van dit Regionaal Actieprogramma betekent dat er in de regio een structureel woningtekort gaat ontstaan. Dat komt omdat de opstellers van het programma van een schaarste aan de vraagzijde zijn uitgegaan.”

Volgens Groen is het heel belangrijk dat er snel meer ruimte moet komen voor het bouwen van nieuwbouwwoningen. “Het is voor nieuwe plannen erg lastig tot onmogelijk om op korte termijn tot realisatie te komen. Wij pleiten ook voor meer ruimte met speciale aandacht voor plannen vanuit de samenleving”, benadrukt Groen. “Bijvoorbeeld vanuit bewoners die in hun dorp nu het draagvlak voor voorzieningen zien wegglijden.”

Reageer op dit artikel