nieuws

Reacties op verkiezingsuitslag: investeer in werkgelegenheid en duurzaamheid

woningbouw Premium 395

Reacties op verkiezingsuitslag: investeer in werkgelegenheid en duurzaamheid

De bouw reageert overwegend positief op de verkiezingsuitslag. Brancheorganisaties en vakbonden zijn opmerkelijk eensgezind over waar een nieuw te vormen kabinet zijn aandacht op moet richten: energietransitie en een beter functionerende arbeidsmarkt.

Bouwend Nederland-voorzitter blijkt nog immer over een uitstekende politieke antenne te beschikken. Nog voordat de stembussen gesloten waren, zinspeelde de voormalige CDA-minister al op een lastige formatie met meer dan drie partijen.

Droomkabinet is rechts en duurzaam

Voor de bouw wenst Verhagen een “droomkabinet” bestaande uit VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Ofwel een “rechts kabinet dat ook duurzaam is”.  De formatie zal volgens Verhagen niet gemakkelijk worden. “‘Zeker als je daarvoor vier partijen nodig hebt, waarbij ook niet-natuurlijke partners elkaar moeten gaan vinden”. Met betrekking tot de bouw wordt het passen en meten: “Als we bijvoorbeeld voor infra willen investeren in wegen, maar ook in openbaar vervoer, en in fietspaden en -stallingen bij stations, dan wordt het toch geven en nemen”.

WWZ bij grof vuil

De bouwvoorman hoopt dat een nieuw kabinet de komende jaren de portemonnee trekt: er zijn forse investeringen nodig voor woningbouw, verduurzaming en infrastructuur. De Wet Werk en Zekerheid mag wat Verhagen betreft bij het grof vuil. “Door de starre WWZ kun je als bedrijf niet tijdig terugschakelen in capaciteit, ook al zie je die noodzaak.” Hij wil af van de transitievergoeding, het twee jaar doorbetalen van loon bij ziekte en de lange periode tussen twee tijdelijke contracten.

Duidelijke coalities

Volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland lijken er op basis van de verkiezingsuitslag duidelijke coalities mogelijk. “Al zal dit flexibiliteit vragen van alle deelnemers aan zo’n coalitie.”  

Aandacht voor klimaat- en energietransitie, stedelijke vitaliteit in combinatie met een leefbaar landelijk gebied

De ondernemingsorganisaties vinden het voor de toekomst van Nederland belangrijk dat een nieuw kabinet inzet op meer ruimte voor ondernemerschap en voor een sterke, duurzame, inclusieve economie met kansen voor iedereen. “Dat vraagt dat de volgende zaken met voorrang worden opgepakt: extra investeringen in de grote transities die op ons land afkomen, waaronder klimaat en energietransitie, veiligheid, stedelijke vitaliteit in combinatie met een leefbaar landelijk gebied, digitalisering en innovatie; lagere lasten voor ondernemers en een sterk en open vestigingsklimaat; een beter functionerende arbeidsmarkt met minder risico’s voor ondernemers, om zo meer kansen en banen te kunnen creëren. Ook moeten in het licht van de veranderende arbeidsmarkt en de snel voortschrijdende digitalisering echt stappen worden gezet naar een leven lang ontwikkelen en leren; een krachtige samenwerking in de EU die ondersteunend is aan de grote opgaven op het gebied van veiligheid, klimaat en internationale stabiliteit.” 

Industriebeleid

“De verwachte versplintering van het politieke landschap is iets minder groot geworden dan verwacht, maar het formeren zal toch een moeilijke klus worden”, constateert Jos Kleiboer, directeur Beleid van de Koninklijke Metaalunie in een eerste reactie op de verkiezingsuitslag. “De uitslag van de verkiezingen leidt er toe dat er tenminste vier partijen nodig zijn om tot een kabinet te komen. Dat betekent compromissen zoeken. Metaalunie pleit voor heldere keuzes, die voor het MKB-metaal hanteerbaar en uitvoerbaar zijn. Daarbij zijn de arbeidsmarkt en het onderwijs belangrijke thema’s. Daarnaast vraagt een gedegen industriebeleid om meer aandacht.”

Positieve agenda

Voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink van de FME (organisatie van werkgevers in de technologiesector) hoopt dat de partijen er snel uit zijn. ‘Het is nu zaak om snel een nieuw kabinet te vormen. Vaart maken en investeren in innovatie is cruciaal voor de Nederlandse economie.”

Han Busker, voorzitter FNV, wil een sociaal kabinet met een positieve agenda. “Er is een dringende behoefte in de samenleving aan meer zekerheid in werk en inkomen. Het is belangrijk dat daar gehoor aan wordt gegeven.”  

Zorg voor noodzakelijke investeringen in de huursector door de verhuurderheffing af te schaffen

Ronald Paping, directeur van de woonbond hoopt op het afschaffen van de verhuurderheffing. “Huurders hebben het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. Een komend kabinet moet zorgen voor huurverlaging. De woonbond roept een komend kabinet op de huren met tien procent te verlagen en te zorgen voor noodzakelijke investeringen in de huursector door de verhuurderheffing af te schaffen.” Tijdens het Cobouw verkiezingscafé deed Aedes-voorzitter Marnix Norder diezelfde oproep.

Reageer op dit artikel