nieuws

Onderzoek: corporaties veranderen moeizaam

woningbouw 23

Onderzoek: corporaties veranderen moeizaam

Vier van de vijf woningcorporaties heeft grote moeite om zich aan te passen aan de nieuwe tijd. Vooral grootstedelijke corporaties worstelen met het aanpassen van hun organisatie naar aanleiding van de verhuurdersheffing, de nieuwe Woningwet en passend toewijzen.

Dat concludeert adviesbureau BDO na een onderzoek naar 65 corporaties. “Corporaties zijn niet flexibel genoeg. De samenwerking intern en extern laat nog vaak te wensen over, er is bij velen een cultuuromslag gaande van een meer conventionele/traditionele corporatie naar een meer open, beweeglijke en op de samenleving gerichte organisatie. Oude denkpatronen maken maar moeizaam plaats voor de benodigde nieuwe ideeën en een proactieve en zelflerende manier van werken als tweede natuur.”

Papieren plannen niet concreet

BDO voerde het onderzoek uit samen met Anton Cozijnsen, emeritus hoogleraar Verandermanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is voor het eerst dat op systematische wijze onderzoek is gedaan naar de verandercapaciteit van Nederlandse woningcorporaties.

“Bestuurders en managers vinden het moeilijk om hun papieren visieplannen snel concreet te maken en te vertalen naar heldere doelen en praktische acties, waarbij verbinding wordt gemaakt met emoties en gedrag van medewerkers en het effect op de relatie met belanghebbenden. Dat leidt in de praktijk tot onzekerheid en weerstand bij medewerkers, wat veranderen juist bemoeilijkt.”

Grote corporaties: niet bijzonder goed

Vooral corporaties in de G4-steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) veranderen langzaam. Hun zogeheten verandercapaciteit is gemiddeld 47 procent. “Niet bijzonder goed”, aldus BDO. Gemiddeld is de verandercapaciteit bij corporaties 71 procent. Een op de vijf corporaties (17 procent) is volgens het adviesbureau in staat om een verandertraject succesvol af te ronden.

Corporaties in krimpgebieden doen het het best: daar noteerden de onderzoekers een gemiddelde verandercapaciteit van 62 procent. Een “voldoende”, aldus BDO.

Langere lijnen

“Het is niet gek dat grootstedelijke corporaties relatief veel moeite met verandering hebben,” nuanceert Erik Schijvens van BDO de onderzoeksresultaten. “Door hun grotere omvang lopen er vaker meerdere programma’s naast elkaar en hebben zij te maken met meerdere afdelingen en langere lijnen. Daardoor is het moeilijker om best practices organisatiebreed te borgen en te delen.” G4-corporaties worstelen ook meer met complexe grootstedelijke vraagstukken en het grote aantal samenwerkingspartijen.

Reageer op dit artikel