nieuws

Man van de cijfers steelt de show

woningbouw 9

Man van de cijfers steelt de show

De man van de bouwcijfers, Taco van Hoek, had een boodschap die goed paste bij het podium van het DeLaMar-theater in Amsterdam. “Het is amazing, dames en heren. De bouw groeit spectaculair.”

Kunnen woningbouwers en projectontwikkelaars niet wat meer vaart maken om Nederland van de broodnodige woningen te voorzien? Dat is lastig als je te weinig ambtenaren hebt bij de gemeenten. Zo luidt de communis opinio in de bouw. Maar bij Bart van Breukelen, voorzitter van projectontwikkelaarsvereniging Neprom, tevens directievoorzitter van Synchroon, gaat dat er niet in.

Dat bleek eind januari in het DeLaMar-theater in Amsterdam, waar het Economisch Instituut voor de Bouw eind januari haar nieuwe prognoses over de bouwproductie en de werkgelegenheid prestenteerde. “Er zijn genoeg ambtenaren, het is meer een kwaliteitsprobleem. Een van mijn mensen zit vaak tegenover vijf ambtenaren. Wie is de baas? Wie bepaalt? De besluitvorming duurt gewoon te lang.”

Tempo is in ieder geval nodig om in voldoende woningen te voorzien, vonden de aanwezigen. Bouwen buiten de rode contouren zal nodig zijn, ondanks het “Vinex-trauma”, waar Nederland volgens Van Breukelen last van heeft. “Anders gaat het enorm uit de hand lopen.” En lopen de woningtekorten op.

De man van de cijfers van de bouw, Taco van Hoek (EIB), ziet ook beren op de weg, maar is vooral euforisch. “Vergunningen, orderportefeuilles, transacties en de prijzen – alles wijst in de richting van groei”, sprak hij.

Het woningbouwvolume is 50 procent gegroeid in twee jaar tijd. “Het is amazing, dames en heren. Spectaculair. Maar dat was de daling natuurlijk ook”, wees Van Hoek direct op de andere kant van de medaille. Tussen 2013 en 2015 heeft de bouw veel te lijden gehad. “De verrassing”, volgens Van Hoek op dit moment: verbouwingen van woningen. Afgelopen jaar groeide de productie met maar liefst 25 procent.

Vraag komt los

Waar komt de groei van het volume aan verbouwingen vandaan? Deels door de uitgestelde vraag van renovaties en energiebesparende maatregelen. Omdat de economie beter draait en de rente laag is, komt de vraag de laatste jaren los. Ook de sterke groei van het aantal transformaties wordt door het EIB gezien als stuwende kracht. Transformaties worden in de cijfers meegeteld als verbouwingen van woningen. Verder dragen de groeiende investeringen van corporaties in de bestaande bouw ook hun steentje bij.

Alles bij elkaar concludeert Van Hoek: “De woningbouw is de motor van de bouw.” Minpuntjes? De grond,- weg en waterbouw. Volgens Van Hoek het “meest geplaagde deel”.

En eindelijk…kan de sector weer wat ademhalen. De winstgevendheid is “duidelijk verbeterd”, aldus Van Hoek. “Bouwbedrijven hebben het weer druk. De arbeidsproductiviteit is sterk gestegen. Er vallen geen gaten meer in de productie, er wordt efficiënter geproduceerd.”

Hoe goedgemutst de EIB-directeur ook was, uit de zaal klonken toch wel zorgen. Zouden binnenstedelijke projecten en weilandbouw niet beter hand in hand moeten gaan, om meer tempo te maken, luidde een vraag uit het publiek. In plaats van: eerst binnenstedelijk, dan pas “buiten” bouwen? Goed plan, vond Stef Blok, ook aanwezig op wat achteraf zijn laatste dag als minister van Wonen bleek. “Dan breng je de vaart erin.”

Verzilveren

De woningbouw zou nog meer op gang geholpen worden als de kredietrantsoenering wat minder rigide wordt, bereed Van Hoek een van zijn stokpaardjes. 25 tot 30 procent van de starters wordt volgens hem onvrijwillig beknot. “Er zit een enorme discrepantie tussen betaalbaarheid en financierbaarheid.”

Maar Blok was als zo vaak onvermurwbaar. “Als je mensen meer laat lenen, gaat de prijs van een huis zo met 10.000 euro omhoog in een markt waar het aanbod heel traag volgt. En er komt geen huis extra bij.”

Ondanks alle knelpunten is de bouw hard op weg naar de productieniveaus van voor de crisis, bleek in het theater. Van Hoek liet een staafdiagram op het grote scherm zien van de bouwproductie van de afgelopen tien jaar. Hoge staven, hele lage staven en daarna weer hoge staven. “Ja, het volume veert terug. Maar het heeft tien jaar geduurd om weer op hetzelfde niveau terug te komen.” Rond 2019 wordt de bouwproductie van voor de crisis weer gehaald. Van Hoek: “Het is nu aan de bedrijven om de kansen die er liggen te verzilveren.”

Reageer op dit artikel