nieuws

Dynamis: ruimtelijk beleid moet op de schop

woningbouw 104

Het duurzame verstedelijkingsbeleid werkt een tekort aan nieuwbouwwoningen in de hand en heeft zodoende onnodige prijsstijgingen tot gevolg. Dat zegt Dynamis, die vindt dat het ruimtelijk beleid op de schop moet.

Volgens de makelaarsorganisatie zorgt het huidige beleid – inbreiden in plaats van uitbreiden – er voor dat op lange termijn het aanbod prima aansluit op de geraamde vraag, maar op de korte termijn niet. Dat komt vooral doordat de planontwikkeling van veel nieuwbouwprojecten lastig is vast te stellen.

“De praktijk leert dat veel plannen door allerlei redenen kunnen worden uitgesteld, uitgefaseerd of juist naar voren worden gehaald.”, concludeert Dynamis. Dat zorgt er voor dat er “periodes zijn waarbij er te veel nieuwbouwprojecten in de pijplijn zitten en periodes met minder nieuwbouw, terwijl de vraag dan juist hoog kan zijn.”

Pleidoor voor meer flexibiliteit

Alternatief is volgens Dynamis om een ruimer planaanbod te creëren die meer flexibiliteit biedt in de tijd, “zodat adequaat kan worden gereageerd op de veranderende marktomstandigheden”. Dit zal wel gepaard gaan met een hoger risico op de planontwikkeling, aldus de makelaarsorganisatie.

Dynamis verwacht dat de woningschaarste ook aankomend jaar zal aanhouden. Daarbij wijst ze op het aantal afgegeven bouwvergunningen in 2016. Dat bedroeg ongeveer 57.000. “Dit is een te laag aantal als dit wordt vergeleken met een huishoudengroei van ruim 70.000 huishoudens die voor dit jaar zijn geraamd.”

Reageer op dit artikel