nieuws

Woningcorporatie Etten-Leur bouwt versneld honderd sociale huurwoningen

woningbouw Premium 106

Woningcorporatie Etten-Leur bouwt versneld honderd sociale huurwoningen
Scheefwoner laat zich niet wegjagen

Woningcorporatie Etten-Leur (WEL) bouwt de komende jaren versneld honderd sociale huurwoningen. Het moet de woningdruk in de sociale huursector verlichten.

“Uit woningmarktonderzoek blijkt dat we in de toekomst meer commerciële huurwoningen nodig hebben” vertelt John Dekkers, manager control en bedrijfsbeheer van WEL. “We hebben daarom 434 sociale huurwoningen overgeheveld naar de commerciële kant.” Dit houdt in dat huizen die vrijkomen in huur worden verhoogd.

De woningcorporatie was al voornemens extra sociale huurwoningen te bouwen. “Maar nu is het urgent en halen we de bouw wat naar voren.”

Corporaties moeten verplicht sociale en commerciële woningen scheiden

Vanaf 1 januari 2017 zijn corporaties verplicht een scheiding aan te brengen tussen commerciële en sociale huurwoningen. Deze maatregel komt voort uit de Woningwet die per 1 juli 2015 actief is. Woningen met een huurprijs van 711 euro of hoger vallen onder commerciële woningen.

650 woningen tot 2030

In eerste instantie zouden er 650 sociale nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd in de periode 2021 tot 2030. Daarvan worden nu maximaal honderd huurwoningen voor 2021 al gerealiseerd. De gemeente onderzoekt op dit moment mogelijke locaties. Naar verwachting is het onderzoek in het eerste kwartaal van 2017 afgerond.

Reageer op dit artikel