nieuws

Mozaïek Wonen fuseert met kleine corporatie

woningbouw Premium 10

Mozaïek Wonen fuseert met kleine corporatie

De Goudse woningcorporatie Mozaïek Wonen fuseert met Stichting De Woonmaat uit Moordrecht.

Door de fusie ontstaat er een corporatie met bijna 10.000 sociale huurwoningen. De fusie levert een besparing van de bedrijfskosten op.

Fusie zorgt voor 15 miljoen investeringsruimte

“Deze besparing levert een extra investeringsruimte op van circa 15 miljoen euro. Dit geld wordt onder andere besteed aan het ontwikkelen van het vijftiger jarengebied in Moordrecht en waar nodig ook aan het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan woningen”, aldus de corporaties.

De Woonmaat is een corporatie met bijna 800 woningen.

Reageer op dit artikel