nieuws

Minister geeft nog geen toestemming voor kustplan Brouwerseiland

woningbouw Premium 51

Minister geeft nog geen toestemming voor kustplan Brouwerseiland

De gemeente Schouwen-Duiveland krijgt nog geen groen licht voor de aanleg van het omstreden recreatieproject Brouwerseiland. Minister Schultz (infrastructuur en milieu) wil eerst het zogenoemde Kustpact afwachten.

Dat heeft de bewindsvrouw laten weten in antwoorden op Kamervragen van de PvdA.

In het Grevelingenmeer moeten diverse eilandjes met daarop honderden vakantiewoningen komen. Ook is er een jachthaven gepland alsmede horecavoorzieningen.

Onrust over kustbebebouwing

De PvdA vreest dat de aanleg van het Brouwerseiland ten koste zal gaan van de aanwezige dieren en planten in het Natura 2000-gebied. Bovendien vindt de partij dat  het project “geen pas geeft na alle maatschappelijk onrust over kustbebouwing”.

In haar antwoorden laat Schultz weten dat eerst het Kustpact definitief moet zijn, alvorens een besluit kan worden genomen over Brouwerseiland. In dat pact worden immers vastgelegd waar straks wel en waar niet recreatieve bebouwing mogelijk wordt

“Ik het Kustpact wordt het belang onderschreven van een goede balans tussen ruimtelijke ontwikkelingen en het behoud en de bescherming van de kernkwaliteiten en de collectieve waarden van de kustzone”, aldus de minister.

Reageer op dit artikel