nieuws

‘De ontwikkelaars staan op de stoep’

woningbouw 69

‘De ontwikkelaars staan op de stoep’

Almere geen bouwparadijs meer? Onzin, meent wethouder Tjeerd Herrema. “Met Utrecht stegen wij qua afgegeven bouwvergunningen het hardst van alle gemeenten. Niet dat ik nummer 1 wil worden qua aantallen.”

Het lijkt wel of Coen Teulings patent heeft op het ‘pesten’ van Almere. ‘Bouwen in Almere is weggegooid geld’, kopte Cobouw in het kader van het Grote Regio Onderzoek. Het was niet de eerste keer dat de oud-directeur van het Centraal Planbureau Almere op de korrel nam. 

“We hebben hier een tegeltje aan de wand met daarop de tekst: CPB-directeuren komen en gaan, maar Almere blijft altijd bestaan”, grapt Tjeerd Herrema, wethouder Volkshuisvesting in Almere. Waar het vandaan komt is voor hem een raadsel. “Maar, kom op. Get real. Hier help je de regio niet verder mee. Of Teulings een dubbele agenda heeft? Dat weet ik niet, maar ik zal hem een keer uitnodigen om bij te praten, al wil ik hem geen groter podium geven dan nodig.”

Ja, steeds minder mensen trekken van Amsterdam naar Almere, maar volgens Herrema heeft dat niets met de aantrekkingskracht van Almere te maken. “Het zegt iets over de regio en de keuzemogelijkheid die er mede kwam door de komst van Almere. Allang zijn wij geen uitstroomgebied meer van Amsterdam. We hebben onze eigen groeibehoefte, onze eigen toegevoegde waarde.”

De analyse van de econoom noemt Herrema “eenzijdig”. “Teulings baseert zich uitsluitend op onze lage WOZ-waarde. Kennelijk vindt hij het belangrijk dat je rijker kunt worden van een woning. Hij is toch een beetje een vastgoedboer geworden. Als volkshuisvester zie ik het anders. Ik ben juist blij dat de WOZ-waarde hier niet tot sint-juttemis is gestegen. Dat biedt mogelijkheden voor betaalbaar wonen. De vraag daarnaar neemt alleen maar verder toe met de strengere hypotheekvoorwaarden en huishoudens die kleiner worden.”

Kwaliteit

Cijfers. Het is maar net welke je pakt, vervolgt Herrema. “Kort voor de uitspraken van Teulings meldde het Centraal Planbureau nog dat Almere Amsterdam op de voet volgt qua groeiprognoses, 16 om 18 procent. Dat betekent 30.000 extra woningen tot 2030-2035. Almere stuurt op een bouwproductie van ongeveer 1400 woningen per jaar (nu is dat 1000, red), al is dat aantal niet heilig. Het gaat om de kwaliteit en de toegevoegde waarde van bouwplannen, maar de komst van de IJmeerlijn komt daardoor wel weer eerder in beeld dan we allemaal dachten. Aan die verbinding zijn namelijk twee voorwaarden gesteld door het Rijk; IJburg II moet ontsloten worden – dat is al gebeurd – en wij moeten doorgroeien, met 25.000 woningen – gerekend vanaf 2010. In het huidige tempo bereiken we dat doel al in 2025. Ik verwacht niet dat het nieuwe kabinet al over zal gaan tot besluiten, maar met Amsterdam zullen we zeker over een lightrailverbinding voor de hele regio nadenken, met een IJmeerlijn als logisch onderdeel daarvan.” 

Terug naar Teulings. Zit hij er echt zo naast? Uit cijfers van Cobouw blijkt toch echt dat Almere qua bouwproductiviteit is gezakt van plek 12 naar 77. Hoe verklaart Herrema dat? Laat hij zich erdoor van de wijs brengen? Nee. “Het klopt dat wij een dip hebben gehad, maar daar klimmen we nu uit. Met Utrecht groeien wij het hardst qua aantal afgegeven bouwvergunningen. Ik wil best pessimistisch zijn, maar geen enkel onderzoek geeft mij daar aanleiding toe. We boeken dit jaar ook weer een winst van 6 miljoen euro op het grondbedrijf. Dat is bijna historisch te noemen.”

Hoe het ook zij. Almere zal weer stijgen op de ‘bouwranglijst’ verwacht Herrema. “De ontwikkelaars staan op de stoep. Maar nogmaals, aantallen vind ik niet belangrijk. Ik hoef geen bouwwalhalla in aantallen te zijn, wel in bijzondere kwaliteit. Blijkbaar wil Teulings een ander walhalla.” 

Eigenlijk wil Herrema deze discussie over wel of niet bouwen in Almere helemaal niet voeren. Zonde van de tijd, vindt hij. Toch kun je je afvragen wat dit soort opmerkingen met Almere doet. Herrema ziet niet veel effect. “Ontwikkelaars laten zich er volgens mij niet door leiden. Letterlijk komen er steeds meer over de brug. Zo zijn we met een groep van investeerders bezig om 3700 woningen met langdurige afspraken te realiseren. Syntrus Achmea wil vooral inzetten op vrijesectorhuur rond het centrum. Komend jaar beginnen wij bovendien de marktoriëntatie van de Floriadewijk. Ook daar is interesse genoeg voor.”

Grote belangen

Maakt dat Teulings een roepende in de woestijn? Het is vooralsnog onduidelijk. Duidelijk is wel dat er op de achtergrond grote belangen spelen omtrent de Metropoolregio Amsterdam. Ook Herrema voelt de druk op de polder toenemen. Zeker omdat gemeenten eind dit jaar, begin volgend jaar nieuwe woningbouwafspraken voor de regio presenteren en ontwikkelaars ook verlekkerd kijken naar onbestemd groen. 
“Maar weet je wat het gekke is. Als Teulings zegt, ga maar in het groen bouwen bij Amsterdam, is dat eigenlijk een verouderde gedachte. Bij ons kun je al bouwen in het groen, dat is onze kracht. Het suggereert ook steeds dat je moet kiezen, terwijl we allemaal aan de bak moeten.”


Extra tijd

Geduld. Geef een relatief jonge stad de tijd. Dat is alles wat Herrema vraagt. Extra tijd hoopt hij als wethouder ook te krijgen. Na de verkiezingen in maart 2018 plakt hij er graag nog een periode van vier jaar aan vast als de gemeente en de kiezers met hem door willen. “Dit soort ontwikkelingen bevalt me goed. Zeker met deze portefeuille is één wethoudersperiode (Herrema werd zelfs later ingevlogen, red) te kort.”

Reageer op dit artikel