nieuws

Bouwverbod corporaties maakt gemeenten arm

woningbouw 15

Bouwverbod corporaties maakt gemeenten arm

Woningcorporaties mogen sinds deze week niet buiten de door minister Blok vastgestelde woningmarktregio’s bouwen. Voor sommige gemeenten betekent dat dat er geen geld meer is voor nieuwe sociale huurwoningen.

De kogel is door de kerk. Nederland is verdeeld in negentien woningmarktregio’s. Iedere corporatie mag in één regio bouwen en beheren. Geen gedoe meer met overambitieuze corporaties die overal in het land huizen neerzetten, nee, iedereen blijft binnen zijn eigen grenzen.

De deze week definitief vastgestelde lijst met woningmarktregio’s betekent in de praktijk een bouwverbod voor corporaties buiten hun regio. Corporaties die nog wel plannen hebben, moeten ontheffing vragen.

Verliezer

De indeling van corporaties in vakjes heeft als gevolg dat in sommige gemeenten geen geld overblijft voor sociale woningbouw. Dat is het gevolg van het terugtrekken van grote, vaak vermogende corporaties. Grootste verliezer is de regio Amersfoort/Noord-Veluwe/Zeewolde, waar de bestedingsruimte voor volkshuisvesting met 30 procent is gekrompen.

Het vertrek van grote corporaties als De Alliantie, Dudok Wonen en Portaal laat in gemeenten als bijvoorbeeld Eemnes een groot gat achter. In deze gemeente is er geen geld meer voor nieuwe sociale huurwoningen. Ook in Rozendaal en Terschelling is er geen budget. In elf andere gemeenten is het investeringsvermogen gehalveerd.

Profiteren

Noord-Holland-Noord lijkt het meest te profiteren. In deze regio is er 13 procent meer geld voor volkshuisvesting beschikbaar..

Wij zitten door heel Nederland heen. Dat vind ik onwerkbaar

De indeling in woningregio’s is een reactie op het uit de bocht vliegen van Vestia, dat behalve te veel derivaten had, ook in te veel regio’s actief was. De nieuwe bestuursvoorzitter van Vestia, Arjan Schakenbos, liet onlangs in Cobouw weten de woningmarktregio’s een zegen te vinden. “Wij zitten door heel Nederland heen. Dat vind ik onwerkbaar. Van Delfzijl tot Hoek van Holland. Joh, we hebben onze handen meer dan vol aan Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en Delft.”

Verkopen

Doordat nu duidelijk is welke corporatie in welke regio mag werken, is de verwachting dat corporaties op grote schaal woningen aan elkaar gaan verkopen. Duurdere huurwoningen gaan daarbij mogelijk naar beleggers.

Of corporaties nu ook meer huurwoningen gaan bouwen, is de vraag. Afgelopen kwartaal werden er vergunningen voor 701 te bouwen huurwoningen verleend. Het CBS meette sinds de eerste meting in 2009 nog nooit zo weinig vergunningen.

Reageer op dit artikel