nieuws

‘Nieuwe wet leidt juist tot blijere klant’

woningbouw Premium 58

‘Nieuwe wet leidt juist tot blijere klant’

Na de ‘sombere’ berichtgeving van de afgelopen weken wil Jeroen Heijdra, directeur bij ERA Contour een lans breken voor het omstreden wetsvoorstel van minister Blok. Vooral over de nieuwe toets bij oplevering is hij enthousiast. “Wij werken al jaren aan betere kwaliteitsborging. De wet is niet onze drijfveer, dat is de klant.”

Oktober 2014. ERA Contour gaat dertig koopwoningen bouwen in Den Haag. Het bouwbedrijf krijgt bij de bouwaanvraag te horen dat ze onder een experiment van het Rijk valt. Een experiment dat inspeelt op nieuwe wetgeving. Privaat toezicht in plaats van publiekelijk toezicht inclusief oplevertoets.

 “Op dat moment hadden we al ons eigen kwaliteitssysteem”, zegt Marco Kranenburg, manager bij ERA Contour. “Met SWK (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, red) legden we vervolgens de twee systemen naast elkaar en vulden we ons eigen systeem aan waar dat nodig was. Het vastleggen van informatie deden we al best goed. Het grootste verschil was eigenlijk dat we alle stukken voordat we bouwen nu compleet uit moesten engineeren. Eigenlijk heeft dat alleen maar voordelen. Het betekent dat je vooraf veel betere risicoanalyse en checklists kunt maken.”

Afwijkend eindproduct

Compleet uitengineeren? De leek zal zich daarover verbazen, maar in de bouw toch normaal? Anno 2016 is de praktijk anders. Bouwers vragen vergunningen aan, terwijl de kopersopties nog niet bekend zijn. Het eindproduct kan daardoor afwijken van het bouwplan op basis waarvan een gemeente een vergunning afgeeft. Omdat het bij oplevering ontbreekt aan een verplichte oplevertoets weet eigenlijk niemand of de woning voldoet.   

Minister Blok vindt dat niet meer van deze tijd. Daarom wil hij de wetgeving aanpassen. Om bouwers alvast te laten wennen aan de nieuwe praktijk startte hij eind 2014 een aantal experimenten in het land. Kunnen bouwbedrijven omgaan met de nieuwe werkelijkheid? Of leidt de introductie van private kwaliteitscontrole met een onafhankelijk toetsingsorgaan tot ongelukken?

De wet is niet onze drijfveer, maar de klant

ERA Contour vond het geen enkel probleem om aan het experiment deel te nemen, blikt Kranenburg terug. “Wij zijn altijd een bedrijf van de klant geweest. We willen hem de zekerheid bieden dat hij de kwaliteit geleverd krijgt, waarvoor hij betaalt. Achteraf meten naast vooraf toetsen hoort daar gewoon bij. Maar we waren daar dus al mee bezig. De wet is niet onze drijfveer, maar de klant.”

Wennen

Het bouwbedrijf paste een aantal protocollen aan en stelde een interne kwaliteitsborger aan. “In het begin was het voor iedereen wel even wennen. Zeker omdat nog altijd niet precies duidelijk is hoeveel informatie je moet vastleggen. Dat is een soort gevoel dat moet groeien en zich verder moet uitkristalliseren”, denkt Kranenburg.

Met iPads en een speciaal voor het experiment ontwikkelde app, die nu voor alle bouwers beschikbaar is en constant wordt verbeterd, hield de woningbouwer alle stapjes tijdens het bouwproces bij. Van cruciale onderdelen werden foto’s gemaakt. En ook de tekeningen en berekeningen werden verzameld ten behoeve van het asbuiltdossier dat bij oplevering zou worden overgedragen aan de gemeente.

Den Haag volgde de ontwikkelingen op de voet en was “vaker dan anders” op de bouwplaats te vinden. Maar om achteraf misverstanden te voorkomen legde ERA Contour een schaduwdossier voor de gemeente aan. Ambtenaren van de afdeling bouw- en woningtoezicht zouden alleen ingrijpen als het echt mis dreigde te gaan.

Instortingsgevaar

Wat ons betreft kan de wet gewoon per 1 januari 2018 ingaan

Uit een evaluatie die twee weken geleden is uitgelekt blijkt, dat de gemeente bij twee projecten moest ingrijpen wegens ‘dreigend instortingsgevaar’. Volgens Kranenburg betreft het geen projecten van ERA Contour. “Wij hebben nooit een wanklank gehoord.” Den Haag trekt op basis van meerdere projecten die onder het experiment vielen de conclusie dat de bouw niet klaar is voor een stelselwijziging. Directeur Heijdra wil niet spreken voor de hele bouwsector, maar waagt dat te betwijfelen. “Wat ons betreft kan de wet gewoon per 1 januari 2018 ingaan.”

Zijn ervaringen met de nieuwe manier van werken zijn in ieder geval positief. Dit voorjaar leverde ERA Contour de 30 ‘proefkonijnen’ op met een asbuiltdossier. Heijdra besluit. “Ja het is meer werk. Maakt het bouwen duurder? Dat kun je pas over een aantal jaar zeggen. Maar wij zijn absoluut voorstander van de wet (kwaliteitsborging bouw). Meer zekerheid voor de consument leidt tot blijere klanten.”

Reageer op dit artikel