nieuws

Projectontwikkelaars: woningtekort loopt razendsnel op

woningbouw 16

Projectontwikkelaars: woningtekort loopt razendsnel op

In de Randstad zijn nog maar tweeduizend nieuwbouwwoningen te koop. En ook in de rest van Nederland kan het aanbod van nieuwe huizen de verkoop niet langer bijhouden.

Dat constateert Neprom in de Monitor Nieuwe Woningen. Voor de brancheorganisatie is de krimpende koopvoorraad aanleiding om andermaal de noodklok te luiden. Als er niet snel actie wordt ondernomen, zal de schaarste op de woningmarkt snel oplopen, met stijgende prijzen als gevolg.

Met name in de Randstad is de situatie nijpend, zegt Neprom-voorzitter Bart van Breukelen. In het eerste kwartaal van dit jaar werden daar meer woningen verkocht dan er aan het begin van het jaar te koop stonden. “Dat is bij mijn weten nog niet eerder voorgekomen. Op dit moment staan er in de Randstad minder dan 2.000 nieuwbouwwoningen te koop. Terwijl onder normale omstandigheden kopers kunnen kiezen uit 5.000 tot 7.000 nieuwe huizen. Hier moet echt actie op ondernomen worden.”

Als het aanbod laag blijft, kan de markt voor nieuwbouw koopwoningen zich niet verder herstellen. Die situatie dreigt nu, want de Neprom ziet op korte termijn  geen toename in het nieuwe aanbod. Dat komt vooral doordat er in de crisis fors is gesaneerd, zowel aan overheidszijde als bij de markt. Veel werknemers zijn afgevloeid en projecten stopgezet, aldus Van Breukelen. “Het kost bouwers, ontwikkelaars en gemeenten nogal wat moeite om die capaciteit weer bij te schakelen.”

Tegelijkertijd zien de projectontwikkelaar bij veel gemeente een gebrek aan gevoel van urgentie. Van Breukelen: “We snappen dat zorgvuldige afwegingen noodzakelijk zijn, maar bestuurders moeten besluitvaardiger worden. Het herstel in de markt moet worden aangegrepen om snelheid te maken. De verwachte huishoudensgroei maakt het noodzakelijk dat we nu echt gaan opschalen en versnellen op de bouwlocaties die al beschikbaar zijn.”

Het aanwijzen van nieuwe locaties aan bijvoorbeeld de rand van de bestaande stad is in veel gemeenten echter onbespreekbaar. “Als daar niet snel verandering in komt, lopen we over een paar jaar tegen enorme tekorten aan. Om dat te voorkomen moeten gemeenten en provincies nu echt vaart maken.”

Uit de Neprom-monitor blijkt dat vorig jaar 30.700 nieuwbouwwoningen verkocht werden, tegen 26.600 woningen een jaar eerder. Dat aantal zal in 2016 niet worden gehaald, verwacht de belangenvereniging van projectontwikkelaars. In het eerste kwartaal hebben marktpartijen bijna 7.500 nieuwbouwwoningen verkocht. In het tweede kwartaal zal dat aantal naar verwachting teruglopen tot 6.600 woningen. “Als deze dalende lijn wordt doorgetrokken wordt een aantal van 30.000 bij lange na niet gehaald.”

Voor de crisis werden jaarlijks 75.000 woningen vergund. De Neprom-prognose voor het jaar 2016 komt uit op 39.000 bouwvergunningen, wat ongeveer 26 procent minder is dan de 53.000 van 2015. In een gezonde markt staan aan het begin van een kwartaal 1,5 tot twee keer zoveel woningen te koop als er in dat kwartaal worden verkocht. Sinds het herstel van de markt medio 2013 is die verhouding echter gedaald naar één-op-één. Zo stonden er aan het begin van het eerste kwartaal slechts 8.000 woningen te koop, terwijl er bijna evenveel werden verkocht. In de loop van dat kwartaal kwamen er ruim 4.000 nieuw aangeboden woningen bij.

Volgens Neprom is dat echter veel te weinig om de koopvijver aan te vullen. Aan het eind van het eerste kwartaal bestond de verkoopportefeuille uit minder dan 5.000 woningen.

Reageer op dit artikel