nieuws

2e Fase IJburg van start

woningbouw 88

2e Fase IJburg van start
Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft het Investeringsbesluit Centrumeiland IJburg vastgesteld. Daarmee kan begonnen worden met de bouw van 1300 woningen op het vierde eiland van IJburg.

Het Centrumeiland is het eerste eiland van de tweede fase van IJburg en is al in 2013 opgespoten, maar door de crisis nog nooit bebouwd. De gemeente Amsterdam zet nu alsnog vaart achter de nieuwbouw.
Er is plaats voor 1300 nieuwbouwwoningen, waarvan het overgrote deel uit zelfbouwwoningen bestaat. Daarnaast komen op Centrumeiland sociaal maatschappelijke functies zoals een school, huisartsenpost en een kinderdagverblijf.
Bij Centrumeiland is vanaf het begin gekeken naar een gezonde inrichting van de openbare ruimte. Het moet een wijk worden die de bewoners aanzet tot een gezonde levensstijl en veel bewegen.

Energieneutraal

Daarnaast is het de eerste Amsterdamse woonwijk waar alle gebouwen volledig energieneutraal worden. Hiervoor wordt een nieuw energiesysteem aangelegd. Voor de rainproof opgave zal samen met de toekomstige bewoners en ondernemers slim worden omgegaan met hergebruik van overtollige regenwater, bijvoorbeeld voor de groenvoorziening.
De vijf ambities – Bewegende Stad, zelfbouw, energieneutraal, rainproof, en het faciliteren van tijdelijke functies als horeca en recreatievoorzieningen – zijn uitgewerkt in het Stedenbouwkundig Plan.
Na de zomer van 2016 wordt gestart om de eerste 355 woningen op de markt te zetten. De eerste helft van 2018 kan worden begonnen met de bouw. De verwachting is dat in 2026 Centrumeiland helemaal klaar is.

Reageer op dit artikel