nieuws

Statushouders stimuleren sociale woningbouw

woningbouw 3

Statushouders stimuleren sociale woningbouw

Gemeenten willen meer sociale huurwoningen om de toenemende druk op de woningmarkt te verlichten. Ze reageren hiermee op de opdracht om statushouders binnen de gemeente onder te brengen. Veel gemeenten spelen nu al een actieve rol in de realisatie van nieuwe woningen, zo blijkt uit een inventarisatie van De Volkskrant. 

Woningcorporaties en gemeenten zoeken al sinds vorig jaar veel actiever naar mogelijkheden om de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden. Als vluchtelingen een verblijfsstatus krijgen, komt de plicht om ze te huisvesten bij de gemeenten (en de corporaties) terecht. Maar veel gemeenten zitten nu al met huisvestingsproblemen van bestaande woningzoekenden. Ze willen daarom niet uitsluitend voor statushouders bouwen; er worden oplossingen gezocht die beide groepen aan woonruimte kan helpen.

Reageer op dit artikel